Den nye standarden EN 14972-1 vil gjøre det enklere å foreslå løsningen oppdragsgivere og byggherrer er tjent med å installere. Statistikk fra både Finans Norge og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) bekrefter et stort behov for brannsikkerhet.

Den nye standarden ble publisert 23 desember 2020, og Norge har hatt en aktiv rolle i den Europeiske standardiserings-komitéen CEN for vannbaserte brannslokkeanlegg.

Styreleder i Prevent Systems AS, Erling Mengshoel, har arbeidet i ekspertgruppen i syv år. Nå kan han konstatere at arbeidet endelig har resultert i en ny standard.

- Ja, dette har absolutt tatt sin tid, men det er mange meninger og nasjonale hensyn som må gjennomdiskuteres før det kan enes om viktige forhold. Det er godt å kunne konstatere at EU har samlet seg om en ny standard for tidsriktige og mer miljøvennlige slokkesystemer, sier Mengshoel.

At behovet for fokus på brannsikkerhet og slokkesystemer fortsatt er nødvendig, bekreftes av statistikk fra både Finans Norge og DSB.

Finans Norge fører statistikk over skadeutbetalinger etter i brann, som i 2020 var på
over 3,5 milliarder kroner. Av dette er 1,6 milliarder knyttet til private husholdninger. DSB startet registreringene av omkomne i brann i 1979, og det har i snitt omkommet 61 personer hvert år.

Vanntåkeanlegg er en løsning som blir mer og mer benyttet og etterspurt. Dette fordi vanntåkeanlegg slokker branner effektivt, og med betydelig mindre vann enn tradisjonelle anlegg.

Løsningen er bærekraftig av flere grunner: vann-innlegget er mindre, rørsystemet krever mindre plass, anlegget er enklere å installere, og det blir reduserte sekundærskader grunnet mindre vannforbruk.

Til tross for en manglende felles standard fram til nå, er likevel vanntåkesystemer allerede benyttet i bygg over hele landet. Det være seg fra skoler, barnehager, omsorgsbygg, helsehus, sykehus, til bevaringsverdige bygg, næringslokaler, hoteller, garasjeanlegg og ikke minst flere tusen leiligheter.

- Vi vet at mange brannrådgivere, prosjekterende og installatører av vanntåkeanlegg har savnet en standard for vanntåkesystemer. Nå ser vi frem til å informere markedsaktørene om denne gode nyheten, avslutter Erling Mengshoel.