Trondheim Torg, et datterselskap i DnB-konsernet, har signert avtaler som utgjør mer enn 10 000 kvadratmeter fordelt på tre ulike eiendommer i byen. Leieavtalene løper fra desember 2023. Avtalene omfatter 5540 kvadratmeter i byggetrinn to av Entras nybygg i Holtermanns veg 1-13, 2450 kvadratmeter i Prinsens gate 1 og 2440 kvadratmeter i Kongens gate 87.

Kongens gate 87 var opprinnelig byens politistasjon i 30 år og er en velkjent adresse i Trondheim. Entra i ferd med å fullføre en fullstendig oppgradering av eiendommen til topp moderne kontorlokaler. Rehabiliteringen er gjennomført med en høy grad av gjenbruk og ombruk hvor alt fra bygningsmaterialer til interiørdetaljer og møbler får et nytt liv og bidrar til et godt kontormiljø for leietakerne. Bygningen har ikke vernestatus, men Entra har hatt en tett dialog med Byantikvaren om rehabiliteringen. Med den siste avtalen er Kongens gate 86 prosent utleid.

Trondheims nye kunnskapssenter
Innovasjon Norge og Trondheim Tech Port har signert avtaler for leie av kontorlokaler i byggetrinn to av Entras utviklingsprosjekt i Holtermanns veg 1-13 på Elgeseter. Partene vil ha tilhold i samme etasje og leier rundt 800 kvadratmeter i det som er et av de mest attraktive områdene i byen for teknologi- og kunnskapsbedrifter.

– Området rundt Holtermanns veg vil bli et av de mest spennende innovasjonsmiljøene i Norge og Trondheim med NTNU, NRK, Sintef og St. Olavs hospital som nærmeste naboer. Innovasjon Norge og Trondheim Tech Port vil forsterke miljøet ytterligere. Her bygger vi et åpent kvartal fullt av møteplasser, for å legge til rette for innovasjon og kunnskapsdeling, sier leder for Entra i Trondheim, Stine Hostad i en pressemelding.

Prosjektet i Holtermanns veg er Entras største utviklingsprosjekt i Trondheim med totalt mer enn 48 000 kvadratmeter kontor- og næringsarealer. Første byggetrinn på 11 700 kvadratmeter ble ferdigstilt i 2020. Byggetrinn to er på 20 900 kvadratmeter, og de første leietakerne flytter inn i første halvår av 2023. Byggetrinn tre blir igangsatt i løpet av første kvartal 2023, med forventet innflytting i løpet av 2025. Prosjektets siste byggetrinn medfører ytterligere 15 500 kvadratmeter med arealer, hvorav rundt 9600 kvadratmeter vil være forbeholdt NRK Trøndelag. Ferdig bygg prosjekteres med mål om å tilfredsstille miljøsertifisering BREEAM-NOR Excellent og energiklasse A.

Historiske Toldboden fulltegnet
På Brattøra har Entra snart fullført rehabilitering av historiske Toldboden. Her er det inngått en ny leieavtale på 650 kvadratmeter med varighet fra tredje kvartal 2023. Med denne avtalen er eiendommen 97 prosent utleid.

Moderniseringen av Toldboden gjøres i tett dialog med Byantikvaren. Brattørkaia 13b har høy arkitekturhistorisk verdi, og rehabiliteringen er et eksempel på vern gjennom bruk. Toldboden ligger lengst nordøst i rekken av Entra-eiendommer på Brattørkaia. Eiendommen på cirka 6100 kvadratmeter er det siste bygget som ferdigstilles av Entras omfattende utbygging av det tidligere lukkede kaiområdet.