– I mitt arbeid i Vestfold og Telemark fylkeskommune som fagrådgiver innenfor blant annet elektrofag får jeg en del henvendelser fra personer som ønsker å ta fagbrev nummer 2 som praksiskandidat, forteller Christoffersen.

Flere måter å skaffe seg fagbrev

Han sier at praksiskandidatordningen er en av flere måter å skaffe seg fagbrevet på.

– Det er stor bredde i automasjonsfaget og naturligvis ulik kompetanse fra å jobbe i en liten bedrift kontra et stort selskap, understreker han.

Praksiskandidatordningen er en ren dokumentasjonsordning hvor opplæringsloven sier at man skal legge til 25 prosent mer praksis i faget enn et normalt løp som lærlinger.

–  Det som ofte er utfordringer i de ulike fagene er at man må ha bestått eksamen før man får lov å melde seg opp til fagprøven. Fagskolen tilbyr her teoriundervisning for praksiskandidater som ofte blir etterspurt hos meg som fagrådgiver, sier han.

Han fremhever at Fagskolen i Vestfold og Telemark fylkeskommune har bred kompetanse innenfor faget og meget dyktige ansatte. Det kan se ut som om de som underviser er håndplukket for oppgaven de står overfor når Christoffersen forteller om sine kollegaer.

God læring med samspill
på erfaringsbasert kompetanse

– Det er ikke bare at de har kompetanse rundt selve faget, men ofte handler det om evnen til og formidle, samt bruke den kompetansen til elevene på de ulike kursene i selve undervisningen. Det gir ofte en god læring med samspill på erfaringsbasert kompetanse når man deler det i undervisningen, påpeker Christoffersen.

– I tillegg kombineres det med praksis i ulike bedrifter innenfor faget, noe som gjør undervisningen mer interessant og for mange en bedre forståelse enn kun teoriundervisning.

Grønn smart teknologi for elektrikere er fremtidsrettet for faget, påpeker Christoffersen, og understreket at ikke minst er viktig for bedriftene. Smart teknologi kan gi bedriftene en stor økonomisk gevinst, samtidig som det gir en stor verdi for miljøet.

– Den digitale kompetansen blir viktigere og viktigere inn i fremtiden. Det er avgjørende å å henge med på utviklingen. Nettopp her har fagskolen bygget opp et minianlegg som i realiteten er en fullkommen bedrift med prosessanlegg som er et moderne anlegg med oppdatert utstyr. Her gis det muligheter for kursdeltagere å øve, teste og prøve på ulike utfordringer innenfor faget automasjon, presiserer han.

Jobben er å hjelpe den enkelte frem til fagbrev

– I mitt arbeid som rådgiver innenfor elektrofagene er det viktig å hjelpe den enkelte frem til fagbrevet. Hovedtyngden er lærlinger som kommer fra våre videregående skoler i fylket. Men vi har også en del som går opp til fagbrevet som praksiskandidater i de ulike fagene, forteller han.

Og beskriver videre at det er som oftest voksne som er etablerte og har enten jobb som ufaglærte hjelpearbeidere, men som kan ha lang praksis i faget.

– Vi ser at når en person på en arbeidsplass setter i gang med prosessen med å ta et fagbrev, så kan det være flere som henger seg på og som også fullfører tanken og ønsket som man kanskje har gått med i flere år, påpeker han.

Og Christoffersen legger til; – Gevinsten er stor både for den enkelte, og for den bedriften man jobber i. Det hever rett og slett kompetansen hos begge parter med økt fokus på faget.

Når man har bestått teorieksamen og har nok dokumentert praksis i faget, så kan man melde seg opp til fagprøva og alt gjøres i dag digitalt på skolens nettside. Hvis deltakerne ikke har et egnet sted for å ta fagprøven, så kan man ta den ved Den digitale fabrikken på Herøya som eies av Fagskolen.

– Vi har dyktige fagfolk som sitter i våre prøvenemder og som har den siste sjekk om man får bestått på selve fagprøven.

Fagskolen i Vestfold og Telemark fylkeskommune er fremtidsrettet og bidrar til økt kompetanse som bedriftene drar nytte av i sitt daglige virke. I tillegg så får også den enkelte økt formell kompetanse.

– Vi ser ofte at det gir mer ansvar når den formelle kompetansen er på plass på den enkeltes arbeidsplass, understreker Jarle Anker Christoffersen til slutt.

Les mer og påmelding