Kravene til kompetanse rundt automatisering og digitalisering bare øker. Derfor starter vi høsten 2023 en opplæring i automatisering med et spennende faglig innhold som skal gi en elektriker tilstrekkelig kompetanse til å melde seg opp til privatist eksamen (Vg2 og Vg3) i automatiseringsfaget.

I tillegg til denne teorien vil vi bygge videre på det nyeste innen smarte sensorer-IOT, skyløsninger og annen smart teknologi som vil forenkle og forbedre vår hverdag. I utdanningen inngår faglig innhold om det grønne skiftet og nye energiformer som batteriteknologi, hydrogen, ammoniakk, biogass, solenergi og vindkraft.

På denne måten vil deltakerne få et godt faglig løft innen industri- automatisering, bygg- automatisering, nettverk, digitalisering og elektronisk kommunikasjon. Derfor vil studentene lære om både industriell automatisering og bygningsautomatisering.

Fagskolen Vestfold og Telemark - Smart automasjon.jpg– Vi brenner for yrkesfag og mulighetene der.

– Dette prosjektet underbygger vårt budskap til ungdommen om at markedet etterspør fagarbeidere med flere fagbrev, sier Espen Green, daglig leder i Elektrofag.

Han påpeker at flere fagbrev styrker konkurransekraften og hjelper bedriftene til å stå i konjunktursvingninger, samtidig som en kan bli en totalleverandør av tjenester innenfor sitt fagområde, det er etterspurt og ettertraktet i elektrobransjen.

– Vi må ligge i forkant og drive utvikling av yrkesfag slik at vi omgår endring, og endring gjør alltid vondt. En endring er en konsekvens at noe eller noen, har forandret seg.  Samfunnet og våre behov forandre seg, og teknologien ligger ikke på latsiden. Klima-miljø-energibehov, samt effektivitet er i en drivende utvikling og det grønne skiftet er over oss for fullt og vi trenger kompetanse for å løse oppgavene som er gitt oss, fastslår Green.

– Det gleder oss at vi involveres i prosjektet og våre synspunkter vektlegges. Vårt mandat ligger hos ungdommen primært, men samtidig ønsker vi å være en kompetansepartner for våre bedrifter og samarbeidspartnere, som rådgivere og tilretteleggere.

– Vi kommuniserer i møte med elever og bedrifter, at fagbrev er starten og nødvendigvis ikke stoppen for karrieren, og at vi ønsker å være med hele veien. Bedriftene må bli flinkere til å sørge for stimulering, videreutvikling og legge til rette for en kunnskapstørst kultur. Prosjektet er et skritt i riktig retning med tanke på det. Da vil nok flere stå i samme bedriften over tid, og investeringen i kompetanseøkning gi ønsket avkastning.

Dokumentert kompetanse gir trygghet

Espen Green påpeker at dokumentert kompetanse, fagbrev blant ansatte, gir trygge lærlinger og godt læremiljø, samtidig som bedriften innfrir opplæringsansvaret og letter prosessen med lærlinger. Økt bredde på kompetanse, gir større opplæringsplatform.

– Samtidig må vi alle, påpeker Green, evne tanken på å ha flere baller i luften. Øke kompetansen – skape flere gode lærebedrifter og større konkurransekraft lokalt. Det skaper god grobunn for de som kommer etter oss, og riktig skole-dimensjonering i nærmiljøet. Selv om vi styrker eksisterende arbeidskraft, må vi tenke rekrutering til faget fra start. Ingen av oss, blir yngre med årene. Her hviler et kollektivt ansvar, sier han.

– At prosjektet i tillegg styres av fylket og fagskolen, gjør oss sikker på at det faglige innholdet blir kvalitetssjekket. Vi kan da med letthet dra paralleller til andre fagområder, under vårt fagfelt der lignende prosjekter i fremtiden kan/bør igangsettes.

– Men en plass må vi begynne og automatikere, har historisk sett manglet folk. Det må gjøres en jobb, markedsmessig på skoler, parallelt med etterutdanning blant fagarbeidere. En kontinuerlig prosess som er viktig i dag og i framtiden. Det er litt skremmende å se at VG3 automasjon linjer, settes på hold, grunnet lite søkere – da har vi gjort en for dårlig jobb. Virkningen kommer som kjent senere, og vi kjenner på det allerede.

– Det at bedrifter og utdanningsapparat med støttespillere jobber mot felles mål – fagbrev nr. 2. i yrkesfag gir oss håp – og vi vil lykkes, det er det ingen tvil om, avslutter Espen Green.

– Vi i Isola ser på dette som store muligheter

Odd Vidar Lauritsen, automasjonsingeniør hos Isola as i Porsgrunn snakker gjerne om muligheten elektrikere har nå ved å kunne ta fagbrev som automatiker på denne måten.

Dette er en god mulighet og etterutdanne elektrikere som jobber tett på automasjonsfaget, men mangler den formelle kompetansen. I virkeligheten flyter fagområdet til elektriker, automatiker og IT mye sammen.

– Det vil alltid være et skille mellom visse grupper elektrikere og automatikere, men de elektrikerne som jobber i industrien og kanskje fremst i mindre industribedrifter vil kunne ha god nytte av dette fagbrevet, sier han.

– For oss i prøvenemdene vil utfordringen være å få til fagprøver som fremmer automasjonsfaget uten og gå i detalj på det som en fagmann har jobbet med i årevis. Og som kurset viser til, så skal det legges vekt på den digitale utviklingen som er i faget.

– Hva gjør Isola spesielt nå når denne muligheten åpner seg?

– Isola ønsker som mange andre bedrifter å bruke automatikere i sitt vedlikehold og dette gjør jo at tilgangen på automatikere blir bedre. I dagens situasjon er jo det nesten umulig og få tak i. Det gir jo mulighet for Isola og etterutdanne sine elektrikere i fremtiden, samtidig som det for elektrikerene er en mulighet for lønnsjustering, sier Odd Vidar Lauritsen.

Les mer og påmelding på fagskolens nettside

Smart automasjon for elektrikere
fagskolen-vestfoldogtelemark.no

Studieoversikt – se under bildet:

Vestfold-og-Telemark-annonse-juli-2023-2.jpg

Fagskolen tillegg 2.jpg