Firesafe kjøper Total Brannsikring i Alta og styrker sin posisjon både i de nordligste fylkene og i Norge. - Sammen med Total Brannsikring blir vi et landsdekkende brannrådgivningsfirma og vil kunne bistå våre kunder med prosjekter over hele landet.

Firesafe har tatt over Total Brannsikring med virkning fra oktober i år, og selskapet vil fra 2022 inngå som en del av Firesafe Consulting.

Dagens eiere i Total Brannsikring AS ser store positive synergier for kunder og samarbeidspartnere ved å bli en del av Firesafe Consulting fra 2022. - Vi blir da ankeret i nord, i et nå landsdekkende Firesafe Consulting. Dette vil gi enda bedre branntekniske tjenester til våre kunder i fremtiden. Dette har vært det aller viktigste for oss når vi har tatt valget med å overdra selskapet til en solid eier, sier daglig leder i Total Brannsikring, Bengt Slettli.

- I en tid der det er vanskelig å få rekruttert branningeniører, vil Firesafe med sine over 50 brannrådgivere bidra til at vi får bedre kapasitet og kan påta oss enda flere prosjekter i fremtiden. Vi kommer inn i et miljø med bred og sterk brannfaglig kompetanse, hvor vi får ta del i Firesafe Consulting sin utvikling av digitalisering og BIM prosjektering innen brannfaget.

- Som en del av Firesafe vil vi også kunne tilby våre kunder og samarbeidspartnere utvidede tjenester innen brannfaget, som gir nye muligheter på mange områder; prosjektering av nød- og ledesystemer, brannalarm, slokkeanlegg, elektronisk branndokumentasjon, kontroll- og vedlikeholdssystemer av eksisterende bygg, samt totalavtaler for byggeiere, fortsetter Slettli.

- Sammen med Total Brannsikring blir vi et landsdekkende brannrådgivningsfirma og vil kunne bistå våre kunder over hele landet. Total Brannsikring har en god markedsposisjon i Troms og Finnmark, og vil også tilføre oss mye, særlig på oppfølging av prosjekter i byggefasen. Vi har samarbeidet med Total Brannsikring i flere år og tenker at vi utfyller hverandre på en veldig god måte, sier adm.dir. i Firesafe Morten Ameln.