Nå har forskere i SINTEF utarbeidet en ny veileder for etablering av slike tak i samarbeid med Oslo kommune

I dag eksisterer det flere standarder og veiledere som gir råd for oppbygning av grønne tak, men disse handler i stor grad om hvordan den grønne oppbygningen skal bygges opp. Den nye veilederen bidrar også med kunnskap om hvordan dette påvirker underliggende bærekonstruksjon. Veilederen kan brukes for både flate og lett skrånende tak på ulike typer bygg.

Prosjektleder Ingrid Marie Finstad i Oslo kommune håper veilederen vil redusere terskelen for å etablere grønne tak på eksisterende bygg. Veilederen kan brukes av både bygningseiere og rådgivende ingeniører til å undersøke hva som er mulig å få til på taket uten å samtidig måtte forsterke byggets bæreevne.

Særlig aktuelt ved større rehabiliteringer

Veilederen hjelper blant annet byggherren med å beregne bæreevne for taket – og gir råd om tilpassinger, om det trengs.

Seniorrådgiver Kristin Elvebakk i SINTEF sier at etablering av grønt tak på eksisterende bygg er ofte ønskelig og aktuelt i forbindelse med større rehabiliteringer eller ved omtekking av tak. Det vil da være mulig å gjøre noen tilpasninger på det eksisterende taket samtidig, siden etablering av grønne tak bygger mer i høyden.

Veilederen inneholder også en metode for beregning og dokumentasjon av takets og tilhørende konstruksjoners bæreevne. Den viser også hvordan man kan gjøre enkle forundersøkelser for å vurdere om et grønt tak er et godt alternativ, for å nevne noe.

Veilederen er finansiert med klimatilpasningsmidler fra Miljødirektoratet. 
Grønne tak Kilde; Gemini.no.