HRP Sikkerhetsrådgivning er utrolig glade for å ha med Ketil Bonesmo på laget fra 1. mars. Ketil har de siste 5 årene jobbet med beskyttelse av grunnleggende nasjonale funksjoner og objektsikkerhet i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM), som seksjonsleder og fagdirektør. - Vi er meget fornøyde med at Ketil ønsker å bli en del av teamet. I tillegg til å være en svært dyktig fagperson innenfor meget viktige sikkerhetsområder så er Ketil ikke minst også en meget omgjengelig og hyggelig person som passer rett inn både internt i HRP, og ikke minst opp mot våre kunder, sier Lars Eirik Berg, Fagdirektør Fysisk sikkerhet og analyse i HRP. Bonesmo har drevet med sikkerhetsarbeid i både privat og offentlig sektor i mer enn 20 år. Blant annet Forsvaret, Forsvarsbygg, Justisdepartementet, DNB og Miljøverndepartementet. Han går inn i rollen som fagsjef sikringsrisiko, og vil ha fagansvar for utarbeidelse og videreutvikling av HRPs metodikk og rammeverk for sikringsrisikoanalyser og risikovurderinger. Herunder vil også blant annet rådgivning og faglig støtte innen verdivurderinger og skadevurderinger ligge. - Jeg er svært glad over å få muligheten til å jobbe med alle de faglig dyktige og hyggelige medarbeiderne i HRP. Jeg ser frem til å kunne bidra til vellykkede prosjekter for kundene til HRP, legger Ketil til selv. HRP ser et stadig økende behov for faglig rådgivning, opplæring i, samt støtte til gjennomføring av risikovurderinger og -analyser hos våre kunder. Ny Sikkerhetsloven trådte i kraft 1. januar 2019 og fremhever at virksomheters arbeid med sikkerhet skal være risikobasert. I tillegg ser vi at stadig flere sektorlovverk, samt blant annet forsikringskrav og vilkår, stiller krav til at virksomheter skal ha kontroll på egen sikkerhetsrisiko. Konsekvensen av dette er at virksomheter i større grad må være oppmerksomme på eget risikobilde, noe som igjen stiller større krav til kompetanse og erfaring innen denne delen av sikkerhetsarbeidet enn tidligere. Som fagdirektør og seksjonsleder i NSM har Ketil blant annet hatt overordnet ansvar for utarbeidelse av flere svært relevante kurs, veiledere, grunnprinsipper og håndbøker relatert til ny sikkerhetslov. Herunder innenfor identifisering av grunnleggende nasjonale funksjoner, sikkerhetsstyring, skadevurdering, verdivurdering og fysisk sikkerhet. - Ketils lange bakgrunn og brede erfaringer med helhetlig sikkerhetsarbeid i fra privat og offentlig sektor, og da spesielt innenfor ny Sikkerhetslov, vil derfor være svært nyttig og verdifullt for HRPs mange kunder og oppdragsgivere fremover, avslutter Lars Eirik.

Få siste nytt, meld deg på ITBaktuelts nyhetsbrev her