– Gjennom å koble seg til eksisterende bygningsautomasjonssystemer kan tjenesten bruke maskinlæring for å optimalisere driften av ulike bygninger. Optimaliseringen foregår fortløpende basert på sanntidsdata fra bygningsporteføljen. Ved hjelp av maskinlæring kan vi redusere energikostnadene inntil 20 prosent for varme, komfortkjøling og ventilasjon, uten at det går ut over inneklimaet, sier Per T. Bratsberg i Honeywell Building Technologies.

Selskapet har levert innovative tekniske løsninger i over 100 år og har installasjoner i over 10 millioner bygninger over hele verden.

Per T. Bratsberg i Honeywell Building Technologies.
Per T. Bratsberg i Honeywell Building Technologies.

Samler data for maskinlæring

Han forteller at data samles fra eksisterende sensorer tilknyttet SD-anlegget eller andre IoT-sensorer, i tillegg til eksterne datakilder.

– Basert på egne og eksterne data kan tjenesten sammenligne ytelsesdata for ulike bygningskategorier. Energipriser fra Nord Pool og værdata fra ulike lokasjoner er eksempler på eksterne data som kan inngå i analysen. Dette gjør at tjenesten enkelt kan visualisere og dokumentere energibesparelsene og klimagassutslipp etter Scope 1 og 2, direkte og indirekte utslipp, i sanntid.  Vi er overbevist om at tjenesten vil være et viktig verktøy for at norske virksomheter skal nå egne klimamål.

Han peker på at tjenesten gir verdi både på et strategisk og operativt nivå i bygningsporteføljen.   

– På et strategisk nivå gir tjenesten viktig innsikt for porteføljeforvaltere eller for de som jobber med facility management. På et operativt nivå effektiviserer tjenesten forskjellige arbeidsoppgaver for drifts- og servicepersonell i de enkelte byggene, sier han.

Prediktivt vedlikehold

Basert på innsamlede data har plattformen i tillegg en egen modul for prediktivt vedlikehold.  

– Kort fortalt vil plattformen analysere avvik på kritiske komponenter som vifter, kjøleaggregater, motorer og luftbehandlingsanlegg.  Ved å måle vibrasjoner, lyd og temperaturer kan maskinlæringen prediktere vedlikeholdsbehov for tekniske anlegg og redusere risiko for kritisk havari og driftsstopp.

Dette gjør at servicepersonell kan prioriteres det som er viktigst, fremfor å bruke tid på periodisk kontroll.

– Nå ser vi frem til å hjelpe norske eiendomsforvaltere og driftspersonell med å effektivisere eiendomsdriften ytterligere, avslutter Bratsberg,
Honeywell leverer nå pakker med trådløse 6-i-1 sensorer som måler vibrasjon i 3D, temperatur, magnetisk fluks, akustikk, fuktighet og hastighet i sanntid.  Sensoren kobles til Forge-plattformen via 5G og er operativ i løpet av noen timer.