HRP og Fram Web inngår et strategisk samarbeid om leveranser innen samfunnssikkerhet og beredskap. Sammen skal selskapene levere både rådgivingstjenester og robuste varslingstjenester.

De to selskapene vil kunne tilby en unik kombinasjon av rådgiving innenfor beredskap og krisehåndtering, fysisk sikkerhet og analyse, informasjon- og cybersikkerhet, samt varslingsløsninger for organisasjoner og kommuner, som ivaretar blant annet krisekommunikasjon og befolkningsvarsling.

HRP tilbyr rådgiving for alle fagområder innen sikkerhet og Fram Web er en ledende leverandør av varslingstjenester.

- Som en del av vår helhetlige sikkerhetssatsning er vi avhengige av å samarbeide med noen som kan levere robuste og brukervennlige varslingsløsninger. Da er vi spesielt glade for at det er nettopp Fram Web, med sine solide systemer som TeamAlert, Varsling24 og GroupAlert, vi har fått muligheten til å inngå et strategisk samarbeid med.

Dette vil ytterligere styrke vår evne til å levere helhetlige sikkerhetsløsninger ut til markedet. Med dette samarbeidet er vi nok et skritt nærmere å oppfylle vår visjon om å være Norges viktigste samfunnsbygger den visjonen, sier sikkerhetsdirektør Carl-Axel Hagen i HRP

-Vi som jobber i sikkerhetsenheten i HRP har alle lang erfaring med ulike varslingsløsninger og krisestøtteverktøy fra tidligere, og vi ble veldig imponert over brukervennligheten og funksjonalitetene som ligger i Fram Webs systemer.  At de har all lokalisert infrastruktur lokalisert i Norge, gjør det enklere og sikrere med tanke på sikkerhet, personvern og GDPR, supplerer Stian Sæther, som leder avdelingen for beredskap og kontinuitet i HRP.

Pakkeløsninger og helhetlige sikkerhetsleveranser

Som en del av samarbeidet, har de sammen utviklet et sett med pakkeløsninger med blant annet kurs-/foredrag og øving-/trenings-aktiviteter.

-Fram Web er et norsk programvareselskap med et skandinavisk markedsområde. Vår visjon er å sikre verdier for kunder og gi trygghet for samfunn ved å levere smarte varslingssystemer. Hver dag jobber vi for at våre systemer fungerer optimalt. Våre 800 kunder innen offentlig og privat sektor skal være helt trygge på at varslingssystemene de er avhengige av fungerer når det gjelder som mest.

Vi ser et behov for å utvide vårt tilbud til våre kunder, derfor har vi inngått et strategisk samarbeid med HRP for å kunne tilby markedsledende varslings- og rådgivningstjenester for å styrke våre kunders sikkerhet- og beredskapsarbeid forteller daglig leder i Fram Web, Are Vinsnes.

Fram Web vil tilby pakkeløsninger til sine kunder, i den hensikt å styrke den interne kompetansen innenfor sikkerhet og beredskap i virksomheten.

-Vår intensjon er å hele tiden tilby løsninger og tjenester som treffer behovet i samfunnet. Sammen skal vi jobbe for å styrke samfunnssikkerheten, og dette er jeg sikker på at vi, i samarbeid med Fram Web, kommer til å forsterke ytterligere i tiden fremover, avslutter Carl-Axel Hagen.