– Jeg setter pris på tilliten fra Höegh Eiendom, og gleder meg til spennende arbeidsoppgaver i et fremoverlent selskap, sier Leena Mari Male Lyngstad. Höegh Eiendom hentet nok en gang fra egne rekker da Leena Mari Male Lyngstad rykket opp som økonomisjef i selskapet i høst. Leena kommer fra stillingen som controller i økonomiavdelingen, hvor hun har vært siden 2018. Leena er utdannet siviløkonom, og har jobbet med eiendom siden 2012. Tron Regstad ble samtidig fast ansatt i Leena sin gamle stilling, etter å ha gjort en god jobb som vikar for henne det siste året mens hun var ute i foreldrepermisjon. – Det er spennende å gå over i rollen som økonomisjef, og jeg gleder meg. Jeg setter pris på tilliten, og er allerede godt i gang med nye oppgaver. Det blir nok både artig og krevende med mer ansvar, sier Leena. Hun skryter av Höegh Eiendom som arbeidsplass. – Jeg trives veldig godt i Höegh Eiendom. Det er en fin og trygg arbeidsplass med gode kolleger. Vi får jobbe med hele spekteret innen eiendom i et selskap med høye ambisjoner innenfor blant annet kundetilfredshet og bærekraft. Bekreftelse på godt arbeid Höegh Eiendom har gode tradisjoner for intern rekruttering. CFO Birthe Smedsrud Skeid, som selv fikk et internt opprykk for to år siden, forteller at det var mange gode kandidater å velge mellom. – Som økonomisjef må du ha et godt overblikk over organisasjonen og tørre å stille kritiske spørsmål. Leena har vist god oversikt i perioden som controller, og jeg har tro på henne som leder for avdelingens fem medarbeidere. Hun er god på mennesker og godt likt i selskapet. Denne rollen har mange kontaktflater internt, men også utad mot de vi forvalter eiendom for, sier Skeid, som ser mange fordeler ved å hente fra egne rekker. – Intern rekruttering er trygt for arbeidsgiver, som vet hva man får, og en bekreftelse for den ansatte på at man gjør en god jobb. I Höegh Eiendom er vi opptatte av etterfølgerplanlegging og å lære opp folk tidlig til å ta nye steg. Engasjement blir satt pris på, og hvis man vil ha ansvar får man det, forteller Skeid. Leena Mari Male Lyngstad tar over stillingen fra Heming Rio. Han har jobbet i selskapet i ti år, og går nå videre til stillingen som CFO i Andvord-gruppen. – Heming Rio har bidratt sterkt til selskapets gode reise de årene han har vært her. Han er både kunnskapsrik, kreativ og har god kapasitet, og vi ønsker ham lykke til videre, sier Skeid.