Ida Aall Gram blir konserndirektør for virksomhetsområdet Eiendom. Hun overtar etter Andreas Jul Røsjø som slutter i AF for å bli ny administrerende direktør i Møller Eiendom. Ida Aall Gram (født 1977), som i dag er porteføljedirektør i AF Eiendom, tiltrer sin nye stilling 1. februar 2019. Ida har solid bakgrunn fra både strategiarbeid, eiendomsutvikling og finans. Ida er utdannet siviløkonom og kom til AF Gruppen i mai 2017 fra stillingen som CFO i Gyldendal. Hun har tidligere jobbet i Orkla Eiendom og McKinsey & Co. Eirik Wraal, konserndirektør Miljø overtar Røsjøs ansvaret for Energi, Innovasjon & Digital, IT og Venture i konsernledelsen. Endringen trer i kraft fra 1. januar 2019. - Jeg vil takke Andreas for innsatsen han har nedlagt i de mer enn ti årene han har vært en del av AF Gruppen og ønsker ham lykke til med nye utfordringer. Det er synd at Andreas slutter, men bra at vi har ledere fra egne rekker som kan tre inn i videreutviklingen av AF Gruppen. Ida har lang og solid ledererfaring og vil komplettere konsernledelsen på en god måte, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

......... .
Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Direktør for marked og eiendomsutvikling i Entra

Tore Bakken vil tiltre stillingen i Entra senest 1. februar 2019.[/caption]