Esylux presenterer nye tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer med ferdig montert Winsta-pluggtilkobling fra Wago for en enkel og rask installasjon. De hører til seriene Compact og Flat, har tilsvarende ulik design og tilbyr løsninger for en behovsstyrt bryterdrift eller en tilstedeværelses- og dagslysavhengig konstantlyskontroll.

Nye driversett med Winsta-tilkobling tillater også integrering og intelligent styring av taklamper med Esylux Light Control ELC via Plug-and-Play – nå også for Dali og Tunable White.

I tider med høy arbeidsbelastning spiller tidsbesparende løsninger for elektrisk installasjon en stadig viktigere rolle. Esylux valgte derfor en enkel plug-and-play-installasjon for sine lyssystemer med Esylux Light Control Elc. Nå utvider produsenten porteføljen også innen behovsstyrt lysstyring ved å inkludere bruksklare løsninger for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer.

Kompakt eller flat design

De nye tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorene i seriene Compact og Flat har en Winsta-pluggtilkobling fra Wago, som gjør installasjonen både enkel, feilfri og sikker. Detektorene tilbyr detekteringsrekkevidder på 8 eller 24 m og bevegelses- og lyssensorer som har blitt brukt med suksess i andre versjoner i årevis. Det er forskjeller i design: Det todelte Compact-huset forenkler i tillegg installasjonen, mens den flate utformingen til Flat-detektorene har et spesielt designorientert utseende.

Dali-tilstedeværelsesdetektor med 2-kanals kringkasting

Som alternativ til On/Off-variantene tilbyr Duo-Dalitilstedeværelsesdetektorene i Compact-serien en løsning med tilstedeværelses- og dagslysavhengig konstantlyskontroll. De operer som Dali broadcast og kan styre opptil 50 Dali armaturer fordelt på to kanaler. Manuell overstyring gjøres med en vanlig impulsbryter. På grunn av muligheten for neddimmet orienteringslys, er de også egnet til bruk i korridorer.

Driversett for Winsta-tilkobling av Esylux-taklamper

Nå kan også taklamper fra lyssystemene med Esylux Light Control Elc brukes i Winsta belysningsanlegg og styres intelligent. Dette blir mulig ved hjelp av nye driversett som er tilgjengelig separat. I tillegg til Winsta-tilkoblingen har disse en RJ45-plugg for tilkobling til lampene, noe som betyr at Plug-and-Play-prinsippet er fullstendig bevart. Integrasjon i Dali-systemer er også mulig, og med Dt8-driversett er styring av Elc-taklamper med Tunable White mulig ved behov.