Livssykluskostnader:

LCC står for Life Cycle Cost - livssykluskostnader. Livssykluskostnader er summen av investeringskostnad og alle kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i bruksfasen av et bygg eller anlegg, fratrukket restverdi ved avhending.
Tom Erik Bakkene i Honewell Norge.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com