Fagansvarlig BIM (Digitaliseringsagent) – GK-Gruppen

  0
  • Oslo

  Website GK-Gruppen

  GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner med ekspertise innen elektro, ventilasjon, rør, byggautomasjon, energi, sikkerhet og kulde. Våre mer enn 3200 ansatte i Norge, Sverige og Danmark tar hånd om alt av teknikk i bygg, fra prosjektutvikling og installasjon til drift og vedlikehold. GK Gruppen har en omsetning på over 5 milliarder kroner.

  Vi søker deg som brenner for BygningsInformajonsModellering (BIM) og som vil jobbe med innføring ny teknologi og nye metoder for å forbedre arbeidsprosesser. GK sin digitaliseringsfunksjon har som mandat å digitalisere alle mulige prosesser for alle selskap i GK gruppen på tvers av Skandinavia, slik at de kan levere mer kundeverdi til en lavere kostnad. GK Gruppen er Skandinavias ledende tekniske entreprenør med ca. 3300 ansatte på 100 lokasjoner.

  Stillingen skal være en aktiv pådriver for å sikre utbredt bruk av BIM teknologi og prosesser, og være en intern rådgiver for hvordan våre prosesser kan digitaliseres gjennom BIM. GK har meget god kompetanse innen effektiv prosjektering og bygging, men trenger å aksellerere bruken av BIM og dele kompetanse ute i organisasjonen. GK ser store gevinster i smart anvendelse av BIM og bedre dataflyt, langs hele byggets livssyklus også innen planlegging, utførsel på byggeplass, innkjøp og logistikk samt for eksisterende bygg, forvaltning drift og vedlikehold. Digitaliseringsavdelingen er organisert som en konsernstab, og vil være GK sin spydspiss innen alle BIM relaterte verktøy og prosesser. Arbeidssted er Oslo, i Miljøhuset på Ryen.


  Arbeidsoppgaver:

  • I tett samarbeid med prosjekteringsmiljøene, øke BIM kompetansen og utvikle BIM metoder og prosedyrer
  • Være en kompetansehub og koordinator på tvers av GK sin organisasjon for å realisere gevinster fra BIM
  • Anskaffe, utvikle og forvalte GK gruppen sine BIM løsninger, bl.a. Revit, Magicad, Solibri, StreamBIM mfl.
  • Lede og delta i i prosjekter for videreutvikling og implementering av nye løsninger og arbeidsprosesser
  • Styring av eksterne konsulenter og systemleverandører

  Ønskede kvalifikasjoner:

  • Pådriverevne og et ønske om å drive endringsledelse
  • Engasjert i morgendagens teknologi og interesse for prosess- og forretningsutvikling
  • God kjennskap til bransjen og stor interesse for GK sine fag og prosesser
  • Pragmatisk, løsningsorientert og motiverende i vårt team
  • Evne til å kommunisere godt med både linjeorganisasjonen og teknologer
  • Sivilingeniør, lang erfaring kan kompensere for manglende utdannelse

  Vi kan tilby:

  • En sentral rolle med stor betyding for GK sin langsiktige konkurransekraft
  • Utfordrende oppgaver og gode utviklingsmuligheter i et tverrfaglig miljø
  • Stor grad av påvirkningsmulighet i en offensiv bedrift i vekst med solid økonomi
  • Kurs og etterutdanning
  • Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold

  Kontaktperson: Øyvind Monrad-Krohn, Digitaliseringsdirektør, tel. 9514 1112

  Søknadsfrist: 15.12.2018

  To apply for this job please visit candidate.hr-manager.net.