Fagskolen Vestfold og Telemark søker Faglærer i elektronikk/automasjon

  0

  Website Fagskolen Vestfold og Telemark

  Fagskolen Vestfold og Telemark tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning for dem som har fagbrev og / eller relevant yrkespraksis. Studentene ved fagskolen er høyt motiverte og reflekterte voksne mennesker som har praksis fra arbeidslivet. Fagskolestudier er praksisnære og erfaringsbaserte, hvor kandidatene er direkte produktive i arbeidslivet etter fullførte studier. Fagskolen Vestfold og Telemark har ca 1100 studenter og 65 ansatte. Innen våre utdanninger har vi undervisningstilbud på heltid, deltid, nettbasert med samlinger og nettstudier

  Søknadsfrist: 25/9

  Vil du være med på å utdanne fremtidens fagarbeidere?

  Trives du i tverrfaglige miljøer, er glad i mennesker og opptatt av kunnskap og kompetanse?

  Da kan en stilling ved vår fagskole være noe for deg!

  Fagskolen Vestfold og Telemark har ledig en fast 100 % stilling som lærer i elektronikk / automasjon. Vi har et av landets største fagmiljøer innen elektrorelatert fagskoleutdanning. Omtrent halvparten av Fagskolens ca. 1400 studenter tar en elektrorelatert utdanning, og veksten er økende. Hos oss får du jobbe i et sterkt fagmiljø med varierte arbeidsoppgaver og fleksibel arbeidstid.

  Tiltredelse: Etter avtale

  Arbeidssted: 

  En stilling vil være primært ved vårt studiested Horten, men endringer kan forekomme og arbeidssted vil kunne variere.

  Vi søker deg som 

  • har solid og bred faglig kompetanse innenfor elkraft og elektro
  • er ryddig og strukturert og har gode planleggings- og gjennomføringsevner
  • har god digital kompetanse
  • har gode samarbeidsevner med studenter og kollegaer
  • har gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig

  Hovedarbeidsoppgaver

  • Som  lærer  vil du få ansvar for å planlegge, gjennomføre, veilede og evaluere undervisningen av motiverte voksne studenter som ønsker å lære og videreutvikle seg innen sitt fagområde
  • Du skal utarbeide og videreutvikle planer for undervisningen
  • Undervisningen kan være både på dagtid og noe kveld
  • Du skal delta og bidra i et lærende fellesskap på skolen
  • Sammen med kollegaer skal du jobbe med pedagogisk utviklingsarbeid, utvikle studieplaner, delta på planleggingsdager og møter.
  • Samarbeide med bransjen

  Kvalifikasjoner

  Vi ser etter deg som har kompetanse innenfor ett eller flere av fagområdene innenfor elektronikk/automasjon. Vi nevner eksempelvis: elektronikk og elektronikksystem, automatisering, kybernetikk, EKOM, IKT o.l.

  Fagpersoner med fartstid fra elektrorelatert fagfelt ønskes inn i vårt fagmiljø. Det er ønskelig med elektrorelatert utdanning på master/bachelornivå, annen utdanning kan vurderes. Du må ha utdanning på minimum fagskolenivå. Det er en fordel om du har pedagogisk utdanning. Har du ikke det, må det gjennomføres innen 3 år (PPU/PPF).

  Personlige egenskaper

  • Evnen til å jobbe selvstendig og målrettet.
  • Gode samarbeidsevner og høy relasjonskompetanse.
  • At du har et positivt studentsyn og er inkluderende.
  • Personlig egnethet vektlegges.
  • Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

  Tilsetting og prøvetid 

  Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

  Spørsmål om stillingen
  Robert Immerstein
  Avdelingsleder
  Mobil 479 54 510

  Søk Her

  Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

  Om fylkeskommunen

  Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesdirektøren er øverste administrative leder.

  Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til verdi for framtida gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi bidrar til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi profesjonelle, inkluderende og modige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og løsningsorienterte lagspillere.

  To apply for this job please visit candidate.hr-manager.net.