Har du fagbrev og ønsker å lede prosjekt hos Equinor?

  0

  Website ISS Facility Services AS

  ISS Facility Services er en del av et verdensomspennende facility management-konsern. I Norge er vi markedsleder og en viktig pådriver for utvikling av bransjen. Vi tilbyr tjenester innen renhold, restaurant- og kantinedrift, eiendomsdrift, og kontorstøtte med supporttjenester – både som enkelttjenester og som integrerte løsninger. I ISS jobber vi daglig for å skape en bedre verden gjennom stedene der mennesker møtes. Disse møteplassene skapes av mennesker hver eneste dag, og det er disse menneskene som er vår viktigste ressurs. Samfunnsansvar står sentralt i ISS. I samarbeid med våre kunder og leverandører står vi i en unik posisjon til å positivt påvirke våre omgivelser, både når det gjelder mennesker, samfunn og miljø. Med over 120 forskjellige nasjonaliteter er ISS en viktig inkluderings- og integreringskanal – og det er vi stolte av! ISS Facility Services er en av Norges største private arbeidsgivere med nesten 10 000 medarbeidere og en årlig omsetning på mer enn fem milliarder. Selskapet har 60 regionskontorer med hovedkontor i Oslo

  Har du noe erfaring med å lede byggtekniske prosjekt? Vi søker deg som ønsker å lede prosjekt fra A til Å på flere av Equinors eiendommer i Norge!

  Som prosjektleder vil du ha hovedansvaret for hele prosjektfasen på prosjekt med verdier fra 100.000-klassen til godt opp i millionklassen. Du vil stå for planleggingne, administrasjonsarbeidet, bemanningsplanlegging, utviklingen og gjennomføringen av prosjektet. Du vil også ha resultat- og budsjettansvar med kommersiell styring, og risikostyring.

  Eiendommene vi drifter for Equinor består i all hovedsak av kontorbygg i varierende vedlikeholdsstand, men det stopper på ingen måte der. I byggene er det spennende og viktige kjernefunksjoner for bedriften. SD-anlegget som styrer lys, varme, kulde, og måling av teknisk infrastruktur, tillegg til flere andre byggtekniske komponenter.

  En liten indikasjon på hva som vil møte deg er:

  • Utvikling prosjekt- og leveranseplann
  • Jevnlig rapportering til prosjekteier og kunde
  • Implementerer og opprettholde høy standard på prosjektene
  • HMS-ansvar og rapportering av avvik
  • Bindeledd mot operativ drift, og bistå dem med gode løsninger, slik at de oppnår optimal drift
  • Koodinering og kontakt med underleverandører
  • Sørge for at det er rett kompetanse og sertifisert personell i de ulike prosjektsfasene.

  Stillingen kan ha kontorsted i Bergen eller i Trondheim, men det kan være reisevirksomhet til Oslo, Stavanger og Harstad. Spesielt i en startfase for å gjøre deg kjent både med oppdragsgiver, våre driftsavdelinger og med våre leverandører.

  Flinke folk har mange muligheter. Hvorfor er ISS riktig for deg?

  Du vil komme til en trygg arbeidsgiver, som er markedsleder og med en eiendomsdivisjon som er i stor utvikling. I ISS har vi et uformelt, mangfoldig og sosialt arbeidsmiljø med dyktige kolleger som spiller hverandre gode, aksepterer feilskjær og feirer hverandres suksess. Du blir en del av et fellesskap som er preget av ekte engasjement, høy kompetanse og faglig stolthet.

  Hos ISS får du både påvirke, lære og utvikle deg videre. Med et faglig engasjement og gode samarbeidsevner, vil muligheten til faglig påvirkning være stor. Du kommer til et selskap med over 9000 ansatte, som betyr at det fint mange utviklingsmuligheter hos oss.

   Det er viktig for oss at du kan huke av på de fleste av disse kvalifikasjonene

  • Fagbrev innen tekniske og byggfag.
  • Høyere utdanning innen økonomi, prosjektledelse eller prosjektledelsessertifiseringer er en stor fordel
  • Lang praktisk erfaring fra faget
  • Erfaring for å lede prosjekt
  • Sterk økonomisk forståelse
  • Sterk analytiske og strukturelle egenskaper
  • Relasjonsbygger og trygg på å presentere til stakeholdere
  • Beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig

  I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge at du er motivert og personlig egnet for stillingen.

  Oppstart avtaler vi nærmere med vår nye prosjektleder!

  I forbindelse med ansettelsesprosessen vil det gjennomføres bakgrunnssjekk. Denne kan blant annet omfatte verifisering og dokumentasjon av identitet, oppholds- og arbeidstillatelser og kompetansebevis for eksempel sertifikater og fagbrev, samt søk i åpne kilder. All fast og midlertidig personell tilknyttet vår kontrakt med Equinor vil bli kontrollert mot relevante sanksjonslister og sikkerhetsrelaterte lister.

  Søknadsfrist: 30.11.2022

  Kontaktpersoner:
  Einar Braaten
  Head of Hard FM Equinor
  400 11 873

  einar.braaten@no.issworld.com

  Lenke til denne siden
  https://web103.reachmee.com/ext/I006/1241/main?site=6&validator=6c8b83689cad84c3b49c013f74688e6a&lang=NO&rmpage=job&rmjob=2171&rmlang=NO

   

  To apply for this job please visit web103.reachmee.com.