Statsbygg søker Over-/senioringeniør bygningsautomasjon/ITB

  0
  • Oslo

  Website Statsbygg as

  Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bygger og drifter bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land.

  Statsbygg skal være best på bygg med mening og være med på å forme morgendagens bygge- og eiendomsnæring. Vi tester og tar i bruk ny teknologi og løsninger og er nå på jakt etter to nye medarbeidere innen byggautomasjon. Vi er på utkikk etter kandidater som brenner for faget, som ønsker å jobbe med innovative løsninger knyttet mot automasjon og smart-styring av bygg.
  Det er ønskelig at kandidatene har erfaring fra eiendomsforvaltning/-drift med hovedvekt på byggautomasjon og digitalisering. Denne stillingen er underlagt Teknisk seksjon (FT) i Faglig ressurssenter (F) mens den andre stillingen er i Drifts- og vedlikeholdsfaglig rådgivning (DV) i Drifts- og vedlikeholdsavdelingen.

  Faglig ressurssenter har ca. 100 medarbeidere innen prosjekteringsledelse, BIM, GIS, arkitektur, kulturminne, bygningsteknisk, miljø, elektro, VVS, kostnadsestimering og juss. Faglig ressurssenter har etablert en tverrfaglig gruppe bestående av medarbeidere fra fagseksjonene for å ivareta ferdigstillelse av byggeprosjektene samt overgangen mellom bygging og forvaltning/drift. Statsbygg ønsker å rekruttere en ny medarbeider med ITB-kompetanse med arbeidsområde primært innen sluttfasen. Stillingen er underlagt Teknisk seksjon i Faglig ressurssenter. Teknisk seksjonen består av 20 medarbeidere og vi er prosjektledernes fagrådgivere innen tekniske bygningsinstallasjoner. Seksjonen samarbeider tett med de andre fagseksjonene.

  Arbeidsoppgaver

  • Bistå prosjektledelsen med oppfølging av rådgivere, byggeledere og entreprenører
  • Rådgivning og forventningsavklaringer i forbindelse med planlegging, gjennomføring av systematisk ferdigstillelse og prøvedriftsperioden i byggeprosjektene.
  • Delta i sluttfaseoppfølging på eiendommer og prosjekter
  • Gjennomføre opplæring innen ferdigstillelsesmetodikk og IKT-verktøy eksternt og internt.
  • Kvalitetssikre prosjektert materiale i forbindelse med systematisk ferdigstillelse av byggene
  • Kvalitetskontroll av Forvaltning Drift og Vedlikeholds dokumentasjon (FDV-dokumentasjon)
  • Bidra til kompetanseutvikling innenfor automasjonsfagfeltet

  Kvalifikasjoner

  • Utdanning på masternivå innen elektro/energi/automasjon. Spesielt relevant erfaring kan kompensere dersom krav til utdanningsnivå ikke er oppfylt
  • Minimum 5 års relevant erfaring fra BAE-næringen eller tilsvarende
  • Generelt gode IKT-kunnskaper. Erfaringer med FDVU-systemet MainManager eller andre tilsvarende systemer anses som en fordel, men ikke obligatorisk
  • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  • Ønskelig med god engelsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

  Utdanning

  • Elektronikk / Elektro / Telekom.
  • Høyskole / Universitet, Mastergrad / Siv***

  Språk

  • Norsk

  Egenskaper

  • Dyktig i samarbeid og kommunikasjon
  • Engasjert og ansvarsbevisst
  • Selvstendig og initiativrik
  • Serviceinnstilt og kundeorientert
  • Fleksibel og endringsvillig

  Vi tilbyr

  • Stillingsbrøk: 100%
  • Arbeid med noen av de mest spennende eiendommene i Norge
  • Godt arbeidsmiljø med mye tverrfaglig samarbeid
  • Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver
  • Store muligheter for utvikling innen eget fag, prosjektarbeid, miljø og teknologi både internt gjennom Statsbyggskolen og eksternt.
  • Stillingen lønnes i stillingskode 1181 senioringeniør fra 650.000,- til 750.000,-. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere avlønning vurderes.
  • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse.
  • Statsbygg tilbyr også blant annet subsidiert trening m.m. Les mer om goder i
  • Statsbygg på våre nettsider: http://www.statsbygg.no/Jobb-i-Statsbygg/Hva-tilbyr-vi/Goder/

  Spørsmål om stillingen:
  Dib Abdul-Hadi
  avdelingsdirektør
  Telefon 934 15 467

  Søknadsfrist: 24.01.2019

  Adresse: Biskop Gunnerus’ gt. 6 (Byporten), 0155 Oslo

  To apply for this job please visit candidate.webcruiter.com.