Partnerskapet mellom oss og REMA Distribution er et viktig initiativ i begge selskapers arbeid for å gjøre bygg til en del av løsningen mot et mer bærekraftig samfunn. Den sentrale rammeavtalen omfatter en helhetlig tilnærming til energistyring, som inkluderer ny teknologi, datadrevet innsikt og en felles forpliktelse til å redusere karbonavtrykket, skriver selskapene i en pressemelding. 

Viktige elementer i avtalen
Energinet er en helt åpen plattform som kan kobles til og integreres med alle andre systemer og plattformer, slik at partnere og sluttkunder kan velge de løsningene de ønsker å bruke i sitt økosystem.

REMA Distribusjon vil implementere Energinet, et ledende energiledelsessystem for energi-, avfalls- og miljørapportering, sertifisert i henhold til ISO50001- og ISO14001-standardene. En brukervennlig, brukertilpasset og svært konfigurerbar plattform som gir full oversikt over energidata, forbruk og ytelse, skal nå implementeres på REMAs distribusjonssentre i Danmark.

- Våre avanserte analysefunksjoner vil gi REMA Distribution datadrevet innsikt i energibruksmønstre, noe som muliggjør målrettede strategier for å redusere energibruk og miljøpåvirkning. Den sentrale rammeavtalen innebærer en forpliktelse til løpende samarbeid og kontinuerlig forbedring, noe som fremmer et dynamisk partnerskap for å skape bærekraftig energipraksis, sier Claus Johansen, Head of Business i Kiona Danmark.

Søren Zilstorff, teknisk sjef i REMA 1000, legger til: 
- Samarbeidet med Kiona er i tråd med våre verdier. Vi mener at selskaper har en avgjørende rolle i å bygge en mer bærekraftig fremtid, og dette samarbeidet understreker vårt engasjement for dette.

- Vi er glade for å samarbeide med REMA Distribution om dette prosjektet. Ved å kombinere Kionas ekspertise innen bærekraftige energiløsninger med deres forpliktelse til å forbedre sin energistyring og -rapportering, tar vi sikte på å sette nye standarder for energistyring i Danmark og bidra til bransjens bredere bærekraftsmål og gjøre bygg til en del av løsningen, sier Claus Johansen i Kiona.