Etter ombygging og rehabilitering framstår bygget som et nybygg, både utvendig og innvendig. Med 14.200 kvm fordelt over syv etasjer kan bygget by på en rekke innovative løsninger. Takket være flere energieffektive løsninger og bærekraftig rehabilitering ble bygget BREEAM-sertifisert. Nå høster KLP erfaringer fra det nye kontorbygget.


Det gamle Max-bygget oppført i 1987 i Trondheim er totalrehabilitert. I 2017 ble åtte entreprenører invitert til en konkurranse for rehabiliteringen av bygget. Norconsult og Veidekke vant konkurransen og har nå rehabilitert bygget som et kontorbygg, nærsenter, samlingspunkt og signalbygg i området.

Snorre Almås, Driftsingeniør, i KLP Eiendom.[/caption]

– I kontoretasjene er det to ventilasjonsanlegg med tilhørende soner, samt individuell regulering på de enkelte kontorene. Vi har eget ventilasjonsanlegg for kafe og restaurant i andre etasje og eget ventilasjonsanlegg for salgsarealet i første etasje. Vi her gjenbrukt deler av den gamle varmesentralen, men bruker nye deler og aggregat til varmeområdene oppover i etasjene. Vi mener vi har gjort det som er mest fornuftig innen varmestyring i hele bygget, sier Snorre Almås, driftsingeniør i KLP Eiendom.

Energieffektive løsninger

Bygget har gjennom rehabiliteringen fått BREEM-klassifiseringen «Outstanding», den beste anerkjennelsen på god bærekraft. Med solskjermende lameller på fasaden mot øst, solceller på taket og solceller på hele sørveggen, fremstår bygningen som et unikt kontorbygg.

– Siden vi gjenbruker betongen i bygget kom vi veldig godt ut i forhold til BREEAM-kravene. Bygget ligger rett i nærheten av trafikkårer med bussforbindelser som i tillegg ga et godt utgangspunkt for BREEAM-kravene.

– Vi har også strømovervåkning på hver enkelt kurs slik at vi kan følge strømbruken på hele bygget. Alt slikt hjelper til og gjorde at vi fikk energimerke A på bygget, sier Almås.

Smart overvåkning av vannforbruk

Bygget har forbruksmåling i armaturen på samtlige tappepunkt, fra vasker og kraner til dusjer.

– Bruken av sensorer og forbruksmåling på tappepunkt gjør at vi kan overvåke forbruket i hele bygget på en enkel måte. Med data fra sensorene kan vi for eksempel se at et tappepunkt brukes lite og at vi bør bruke Legionella-behandling på det. Forbruksmålingen brukes også til renholdsplanlegging. I tillegg blir det enkelt å oppdage lekkasjer og andre avvik. Dessverre greide ikke leverandøren å levere forbruksmåler på toaletter. Det er noe vi savner.

– Fordelen med en slik løsning er at data fra anleggene går direkte til en skyløsning. Her kan vi også dele informasjon med de som trenger det, sier han.

Gode erfaringer

Almås forteller at bygget har vært i full drift i omtrent et år og at det fortsatt flytter inn leietakere.

– I utgangspunktet fungerer bygget veldig godt, men det er alltid tekniske utfordringer og teknisk utstyr som må optimaliseres. Bygget er hele tiden i endring hvor arealene blir oppdelt og vegger blir flyttet. Det er mye jobb med tuning og kalibrering av et nytt og avansert bygg. Foreløpig ser det ut til å gå veldig bra, avslutter Almås.