KLP Eiendom kobler nå opp hele porteføljen av hotellbygg i Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia i bærekraftsystemet VARIG. – Det gir oss en komplett oversikt over bærekraftsdataene til hotellbyggene våre. I Varig har vi blant annet en modul for å planlegge energitiltak, men ikke minst følge opp effekten av tiltakene straks de er gjennomført. Dette gjør det enklere for oss å få gjennomført energitiltak i den delen av vår bygningsmasse der leietaker selv håndterer driften, sier Kristian Strømmen, leder bærekraft i KLP Eiendom. Det første hotellet som ble koblet opp i Varig er Quality Airport Hotel Gardermoen. Facilities manager Glenn Tolderlund er godt i gang med å bruke systemet. – Varig gjør det mulig for oss kjapt og enkelt å se resultater på ulike tiltak og når vi finjusterer anleggene våre fra dag til dag. Vi har mange gjester som kommer inn og ut. Ofte har vi store konferanser med mye gjester, forteller han, og fortsetter: – I stedet for å synse, så kan vi nå gjøre tiltak basert på fersk data. I tillegg, kan vi kjøre ut rapporter enklere enn noensinne, sier han. Varig er et norsk teknologiselskap som retter seg mot de som eier, forvalter eller leier næringseiendom. De har som mål å gjøre det enklere å jobbe helhetlig og systematisk med bærekraft innenfor eiendomsbransjen. – Jeg tror det fremover blir veldig vanskelig å drive god forretning innenfor eiendomsbransjen uten å bry seg om bærekraft overhodet. Det kan bli en lite lønnsom affære, sier Jeppe Grøttland, kommersiell direktør i Varig, og legger til: – Det er svært positivt at de største aktørene i den norske eiendomsbransjen, som KLP Eiendom, har bærekraft høyt på agendaen og bruker systemet vårt. Bærekraft kan være komplekst og tidkrevende. Og, teknologi er helt nødvendig for å muliggjøre positiv endring raskt, sier Grøttland. Gjør det enklere   EU-taksonomien, klassifiseringssystemet for hva som er å anse som grønt og ikke, har gitt utspring til en rekke krav overfor eiendomsbransjen. Men, også muligheter, ifølge Grøttland. – Å jobbe med bærekraft har gått fra å være nice to do, til å bli en must do. Men kravene gir også positive utslag, blant annet ved at finanssektoren har et sterkt incentiv til å støtte grønne aktiviteter. Eksempelvis vil fremoverlente eiendomsaktører kunne få tilgang på gunstige vilkår og betingelser, som grønne lån. Gode miljøprestasjoner har også blitt viktig for å sikre eiendomsverdiene, sier han i pressemeldingen. Forenkler hverdagen  KLP Eiendom eier femten hotellbygg med tilsammen over 289 601 kvadratmeter – fordelt over fire land. De siste ti årene har de jobbet med energioppfølging, men å samle inn vann-, avfall- og energidata fra alle disse byggene er en svært kompleks jobb. For hotellporteføljen er det KLP Eiendom som i mange tilfeller bekoster gjennomføringen av energitiltak, og leietaker som drifter anleggene fra dag til dag – og drar nytte av reduserte energikostnader.