Kontakt oss

Hvis du har ideer, forslag eller andre innspill til hva ITBaktuelt bør inneholde, så ta gjerne kontakt med oss. Vi ønsker å gjøre ITBaktuelt så leser- og brukervennlig som mulig. Takk for hjelpen.

Ta kontakt med en av oss:

Ansvarlig Redaktør:
Per Henriksen
Telefon: 21 39 75 87
Mob.: + 47 907 24 522
Epost: pe@itbaktuelt.no

Redaksjonen:

Daglig leder
Stig Grindahl

Mob. 480 68 283
Epost:stig@itbaktuelt.no

Utgiver
ITB Aktuelt AS
Hjalmar Wessels vei 10
1721 Sarpsborg
Tlf. + 47 48 06 82 83
Epost:stig@itbaktuelt.no