- Er ventilasjonsanlegget fra før trykkstyrt, kan vi benytte oss av eksisterende kanalføringer og montere systemet etappevis, noe som gjør det kostnadseffektivt, sier Stefan Myhre Pettersen, Salgssjef Luftteknisk, Lindab i en pressemelding.

Ventilasjonsanlegget står for 30% av bygningens energiforbruk. Med dette i tankene leter Lindab alltid etter måter å gjøre produktene sine mer energieffektive, kostnadseffektive og miljøvennlige. Samtidig ønsker vi å opprettholde godt inneklima. En av Lindabs siste innovasjoner er en oppgradering av det høyteknologiske produktet UltraLink. I kombinasjon med batteridrevne trådløse bluetooth sensorer har Lindab skapt romskontrollssytemet Ultra BT. sensorene overvåker CO2, fuktighet, tilstedeværelse og temperatur i rommet og Ultra BT-systemet styrer og kontrollerer dette via en egenutviklet app, OneLink.

- Ultra BT er et viktig skritt for å bli enda mer energieffektiv og fordi sensorene er trådløse, forenkler det installasjonen.

Normalt er det tidkrevende og dyrt a installere et DCV-system, men med Ultra BT blir det enkelt og det reduserer både installasjonstid og kostnad, sier Stefan Myhre Pettersen.

Installer rom for rom

Ultra BT bruker Bluetooth-teknologi og trådløse sensorer for å måle og tilpasse seg gjeldende forhold, for at anlegget skal gi korrekt luftmengde til korrekt tid og på den måten gi et godt inneklima når det er behov. Siden Ultra BT er tenkt å benyttes på trykkstyrte systemer kan man oppgradere enkeltrom hver for seg og oppgradere et eksisterende CAV system til et rom for rom DCV-system.

- Dette er en god måte å dele opp investeringene på, da man ikke trenger å oppgradere hele ventilasjonsanlegget på en gang, men ta rom for rom eller en hel sone/etasje hvor det er nødvendig. Dette fordeler kostnader og man kan oppgradere bygget etappevis og om ønskelig kontrollere besparelser underveis, avslutter Stefan Myhre Pettersen.

Ultra BT kan selvfølgelig også koble seg til det overordnede styringssystemet for å få full oversikt over bygget.