Sverdrupsgate 27 i Stavanger ble bygget i 1978 for Oljedirektoratet, med søyler og dragere i betong, kvadratisk struktur og et utendørs atrium i sentrum. Da Smedvig tok over bygget var det i så dårlig stand og det ble diskutert om det skulle rives. I stedet for å rive det gamle bygget til Oljedirektoratet, valgte Smedvig derimot å satse på ombruk og i 2021 begynte de å rehabilitere den falleferdige betongbygningen, skriver Grønn Byggallianse i en pressemelding.

Bevaring

Ombruk av eksisterende materialer og bygningsstruktur har vært viktig i prosjektet. Bygget ble strippet ned til betongvegger og søyler, og deretter modernisert – blant annet med utstrakt bruk av massivtre. Ved å bevare eksisterende bygningskonstruksjon og tilføre konstruksjon i massivtre har Smedvig oppnådd lave klimagassutslipp, med 50 prosent mindre utslipp enn ved et referansebygg.

I tillegg til konstruksjonsmaterialene er også byggets interiør og møblement valgt med hensyn på ombruk og bærekraft. Marmorfliser og annet interiør fra Smedvigs gamle hovedkontor er noen eksempler på elementer som nå får et nytt liv i Innoasis. Byggets historie er også synlig, og i stedet for å sparkle dem bort er «arr» og særegenheter foredlet og bidrar til byggets sjarme.

– Smedvig skal bygge bygg som eldes med verdighet, og i det ligger det at prosjektvalg gjøres i et livsløpsperspektiv der materialer av høy kvalitet er foretrukket, forteller utviklingssjef i Smedvig Eiendom, Jarl Birkeland.

 

Kreativt: i stedet for å sparkle dem bort er «arr» og særegenheter foredlet og bidrar til byggets sjarme. Foto: Katharina Bramslev

 

Prosjektet i Stavanger svarer ut Bygg21s 10 kvalitetsprinsipper for gode bygg og områder på en veldig god måte.

Sosial transformasjon

En av de største transformasjonene som ble gjort i Innoasis var å omskape den gamle bakgården til et overbygd atrium med glasstak og massivtredekker som hviler på søyler av trestammer. Det har skapt et nytt, lyst og attraktivt atriumsrom både for leietakere og besøkende.

Atriet med glasstak gir også bedre dagslysforhold enn tidligere, og en egen lufteluke i atriet sørger for godt inneklima til leietakerne. Fellesarealene og atriet har mye planter og naturelementer som bidrar til et visuelt uttrykk og et godt innemiljø.

– Atriet fungerer som en sosial og faglig samlingsplass der folk kan møte kollegaer, bekjente og eksterne gjester både i hverdagen og når det benyttes til andre arrangementer i helgene forteller Birkeland.

Smart oppgradering av teknologi

Solceller på taket, behovsstyrt ventilasjon og varmepumpe koblet til energibrønn er noen av grepene som er gjort for å redusere energibehovet.

– Vi har oppgradert bygningsskall, installert propan varmepumpe med energibrønner og montert solceller på taket. Levert energi er nå redusert til omtrent en fjerdedel av opprinnelig energibruk og termisk energibehov er redusert til en tredel sammenliknet med opprinnelig bygg. Dette selv om bygget nå er blitt 1000 m2 større, forteller Birkeland.