Store forretnings- og kontorbygg i offentlig og privat sektor skrur ned temperaturen for å håndtere galopperende strømutgifter. Men det finnes en mer effektiv måte å redusere strømkostnadene, uten å la de ansatte fryse. – Å skru ned temperaturen for å spare strøm, er ikke særlig aktuelt for oss som tidvis opplever sprengkulde. Vi har et ansvar for våre kollegers ve og vel når de er på jobb, sier Oddgeir Estenstad, daglig leder Nardo Bil Orkanger. Lav temperatur på arbeidsplassen er en dårlig strategi både for trivsel og produktivitet. Derfor har Nardo Bil Orkanger samarbeidet med proptech-selskapet Kiona og Polar Kuldeservice AS for å spare strøm. Og gevinsten har vært formidabel. – Jeg kan se svart på hvitt hva vi brukte i dette bygget i første kvartal 2021 i forhold til hva vi brukte i første kvartal 2022. Vi snakker om en nesten halveringen av strømforbruket, sier Estenstad fornøyd. Handler om mer enn bunnlinjen Nedgangen har vært på hele 80,285 kWh når strømforbruket i to kalde kvartaler sammenlignes, fra 162,954 i første kvartal 2021, til 82,669 i første kvartal 2022. – Dette er den kaldeste tiden hos oss, og strømforbruket vårt kunne fort gått gjennom taket. Det er stor forskjell på en strømregning på 15 000 kroner mot 85 000 kroner, som vi også har opplevd. Oddgeir Estenstad, daglig leder Nardo Bil Orkanger.[/caption] Selv om strømkostnadene i Midt-Norge i 2022 på langt nær kan sammenlignes med Sør-Norge, har de merket stigende strømpriser hos Nardo Bil. – Vi har jo bikket én krone i perioder, men det som er det viktigste for oss er å få kontroll på inneklimaet vårt og spare strøm, uansett kraftpris, sier han. Strømsparing og energioptimalisering gir en stor klimagevinst og er en viktig del av det grønne skiftet. 41 prosent av Europas energiforbruk og 36 prosent av klimagassutslippene stammer fra bygg. – For oss handler dette om tre ting; bærekraftig drift av konsernet, trivselen for de ansatte og bunnlinjen vår. Med en betydelig bygningsmasse kan ikke et konsern som Nardo Bil ta lett på energioptimalisering. Nardo Bil Gruppen ble grunnlagt for snart 40 år siden på Nardo i Trondheim. Konsernet har virksomhet fra Ålesund til Steinkjer. I dag jobber 300 medarbeidere med salg og service av Volvo, Jaguar, Land Rover og Polestar. I 2021 solgte gruppen 6200 biler og hadde en omsetning på rundt 2,1 milliarder kroner. Automatiserer og styrer inneklimaet For halvannet år siden begynte prosessen med energioptimaliseringen av det store bygget til Nardo Bil på Orkanger. Da ble IWMAC, en hybrid nettbasert energistyringsplattform fra Kiona, koblet til ventilasjon, varmluftsport, varmeplater i taket, varmepumpe og el-kjelen. – Det gjør at vi kan styre bygget på en god økonomisk måte. Systemet prioriterer varmepumpen foran el-varme i bygget, sier Ståle Eriksen fra Kiona som legger til: Ståle Eriksen, KAM i Kiona.[/caption] – Det er også satt opp kalenderstyring av inneklimaet, slik at vi minimerer forbruket på søndager og på de tidspunktene bygget er stengt. Nardo Bil Orkanger følger med på sitt eget inneklima og energiforbruk gjennom et enkelt brukergrensesnitt. – Dataene vi samler inn gjennom programvaren, får kunden gratis. De kan på en oversiktlig måte se hvor skoen trykker når det gjelder eget strømforbruk, forklarer han. Estenstad skyter inn: – Det beste med denne løsningen er at vi slipper å gjøre så mye, bortsett fra å følge med på PC-en. Vi ser at systemet sparer oss for store utgifter. Og skulle det være noe, er både Kiona og partnerne på plass for å rette feil, sier han og understreker samtidig fordelen av å ha nærhet til leverandørene. – Det betyr mye for oss at både Kiona og partnerne er representert i regionen vår. Det gjør både prosessen med installering og testing av utstyr mye lettere. Vi er aldri overlatt til oss selv. Fra varmepumpe til full kontroll På et av møterommene bak den store glassfasaden på det 3000 kvadratmeter store bygget til Nardo Bil Orkanger tar Estenstad en kopp kaffe sammen med Eriksen fra Kiona og Vidar Hagen Øberg fra Polar Kuldeservice. Sistnevnte er en av partnerne til Kiona. Vidar Hagen Øberg, Polar Kuldeservice[/caption] I 2019 ble en ny varmepumpe installert i bygget av Polar Kuldeservice som samtidig tok over servicen på det store forretningsbygget. Etter det har de tre vært på en energibesparende reise. –  Varmepumpen var et lite, men effektivt tiltak for å få opp temperaturen på en litt mer rimeligere måte enn panelovner når sprengkulden satte inn, minnes Estenstad. Men én enkel varmepumpe var langt fra nok. – Vi måtte ha noen som balanserte inneklimaet på en god måte og finne trivselstemperaturen for de ansatte, uten at det kostet skjorta. Kionas hybridplattform har sørget for et balansert samspill mellom kjøling og varme i bygget. – Gjennom våre løsninger forhindrer vi at driften av de forskjellige varme- og kjølekildene jobber mot hverandre. Det er da du sløser med energi og fyrer for kråkene, forklarer Eriksen som legger til: – Noen bedrifter får dekket en del av utgiftene til energioptimalisering via støtteordningene til Enova. Når du også sparer inn investeringen på kortere tid på grunn av galopperende energikostnader, er det egentlig bare å begynne å energioptimalisere bygningene dine. – Hva skal kundene gjøre hvis de vil vite mer om løsningene til Kiona? – Da skal de ta kontakt med oss via nettsiden vår. De kan også ringe direkte til oss som jobber som KAM. Lokale partnere Kiona ble til etablert i 2021. Over 50 000 bygninger i privat og offentlige sektor og 3000 dagligvarebutikker i Nord-Europa, er allerede daglige brukere av Kionas løsninger. Målet er å bli størst på proptech i Europa. Uten de lokale partnerne hadde ikke dette vært mulig. Polar Kuldeservice er en typisk partner med spesialkompetanse på sitt felt. – Vi har et godt forhold til bedriftskundene i distriktet vårt, og har samarbeidet med forløperen til Kiona i mange år. Når vi monterer ventilasjonsanlegg, varmepumper eller kjøleanlegg i butikker, er det greit å vite at vi i tillegg til den tekniske installasjonen sørger for en god energioptimalisering gjennom Kionas løsninger, sier Vidar Hagen Øberg fra Polar Kuldeservice. Det var Polar Kuldeservice som introduserte Kiona for Nardo Bil. Eriksen understreker viktigheten av å ha gode partnere når man skal gjennomføre energioptimalisering. – Det som er så bra med disse partnerne, er kunnskapen deres og den store kontaktflaten. De har også spesialkompetanse innen fagfelt som automasjon, ventilasjon og kuldeteknikk De tar oss ofte med til kunder innen dagligvare-, industri- og markedet for næringsbygg. – Hva er gjør dere hos kundene når de har bestemt seg? – Som regel er våre partnere ute hos kunden på befaring. De sender oss datagrunnlaget vi trenger for å lage en «digital tvilling» i systemet. Deretter simulerer vi styring av de tekniske systemene i bygget slik at de jobber økonomisk med hverandre, og vi har vi en konkret plan for hva som kan gjøres i et bygg. – Hva skal til for å bli partner hos dere? – Alle som driver med energioptimalisering med for eksempel varmepumper eller kuldeteknikk, kan bli partner hos oss. Det er bare å sende inn et skjema via vår nettside, så finner vi en dato som passer for et sertifiseringskurs, sier Eriksen.