Stig Grindahl i ITBAktuelt og Roar Smelhus i Integra gleder seg over nå å kunne lansere høstens store konferanse «Bærekraft, teknologi og lønnsom drift 2023».

Konferansen finner sted 2. november i Nasjonalmuseets lokaler i Oslo. Her vil deltagerne få høre innlegg om hvordan landets nærings- og formålbygg kan endre sin klimapåvirkning, øke sin energieffektivit, bedre sitt inneklima og oppnå økt funksjonalitet med bedre avkastning på sine investeringer. 

- Økt bærekraft oppnås ved bruk av teknologi, mer systemintegrasjon, forenklinger og stort engasjement fra eiendommenes driftsenheter.​Nyttige tiltak må utredes og besluttes. Vi må utfordre gamle rutiner, og gjeldende beste praksis, vi trenger mer innovasjon fra tidligfase til gjennomføring og drift, uttrykker både Stig og Roar engasjert.

- For at eiendomsselskapene, private og offentlige, og bransjen «teknikk i bygg» skal lykkes med sine ambisjoner, kreves det mer kompetanse. Hvilken kompetanse er blant temaene som vil bli diskutert på årets konferanse.  

Konferansens målgruppe er eiendomsselskaper, nærings- og formålsbygg, prosjektledere og rådgivere, leverandører/entreprenører, forvaltning, utvikling, teknikk i bygg og driftsansvarlige. 

Konferansens hensikt er gjennom 4 seksjoner og 2 paneldebatter å tydeliggjøre dagsaktuelle problemstillinger og gi forslag til løsninger for hele verdikjeden “teknikk i bygg”, hvilke, hvorfor og hvordan.Vi må sammen styrke den faglige kompetansen i alle ledd,  påpeker Smelhus og Grindahl


Fra programmet kan vi nevne innslag og stikkord som:
Drøfting av dagsaktuelle problemområder – erfaringer og selverkjennelser fra bransjeaktørene. 

Seksjon I:
Bransjens kompetanse - Hvordan styrke denne i alle ledd.

Digitale prosjekter og bygg krever økt kompetanse – er utdanningstilbudene gode nok? Hvordan kan maskinlæring og kunstig intelligens hjelpe oss å bli bedre bestillere av bærekraftige bygg og prosjekter? Hvordan oppnå økt bærekraft med ny teknologi og aktiv drift, eksempel fra DNB Næringseiendom

Seksjon II:

Den teknologiske utviklingen - ITB, PropTech, ConTech og IoT – bare buzzwords, eller konkrete løsninger – Hvor er vi – og hvor skal vi. Og hvor godt lykkes vi?

Seksjon III:
Gjennomføringen av det moderne digitale prosjektet - samspill
, bærekraftige prosjekter, ITB og systematisk ferdigstillelse.
For å lykkes med bærekraftige bygninger, må vi ha bærekraftige og smidige prosjektmodeller. Når kompleksiteten og detaljnivået øker må vi ta i bruk riktige gjennomføringsmodeller og metodikk i prosjektet. Digitaliseringsarbeid = endringsarbeid.

Seksjon lV:
Driftsperspektivet i moderne yrkes-/formålsbygg
– Automatiserte og digitaliserte bygg, en drøm eller et mareritt? Hvordan overføre driftserfaringer til neste prosjekt?

Seksjonene vil bli bundet sammen av paneldebatter med bransjeaktørene og konferansens deltagere.

Påmelding til konferansen
- Vi gleder oss til 2.november, til en dag med med mye nytt og mange betraktninger i møte med hele verdikjeden. Programmet er mer eller mindre 100 prosent klart, med noen så justeringer som kommer på plass i løpet av veldig kort tid , runder Smelhus og Grindahl av med.

Konferanseprogramet og hvordan melde seg på kan du lese mer om HER.