Den nye standarden NS-EN 16798-1:2019 for inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse angir krav til innemiljøparametere for termisk miljø, inneluftkvalitet, belysning og akustikk.

Standarden gir et forslag til inneklimaparametere som er samkjørt med andre standarder som kan brukes til prosjektering av bygninger og inneklimaanlegg og til beregning av energiforbruk. Den gjør det enklere å prosjektere slik at det ferdige produktet oppfyller krav i EUs energidirektiv, som har som mål å begrense energiforbruket og redusere negative virkninger for klimaet.

NS-EN 16798-1 inneholder kriterier for lokale termiske komfortfaktorer som trekk, asymmetri av strålingstemperatur, vertikale temperaturforskjeller og foretrukket gulvtemperatur. Den forklarer også hvordan man skal velge parameter for prosjektering av bygningsinstallasjoner og beregninger av energieffektivitet.

Standarden er relevant når kriteriene for innemiljø er basert på belastning fra mennesker og der prosessene ikke har stor innvirkning på innemiljøet. Den spesifiserer også bruksplaner for beregninger av energiforbruket, og gir anbefalinger hvordan forskjellige kategorier av kriterier for innemiljøet kan brukes skriver Standard Norge i en pressemelding.

Kriteriene i denne europeiske standarden kan også brukes i nasjonale beregningsmetoder.

For veiledning til bruk av standarden bruk den tekniske rapporten SN-CEN/TR 16798-2:2019.

NS-EN 16798-1:2019 erstatter NS-EN 15251:2007+NA:2014.