– Gjennom oppdraget som strategisk rådgiver for Integra er jeg involvert i planleggingen av ITB-brukerforum, utviklingen av ny videreutdanning innen automatiseringsfaget, utviklingen av en veileder som ser på sikkerhet for automasjonsleverandørene, samt bistand med tanke på utviklingen av veileder for automasjonsleverandørene innen bærekraft. Dette gir meg et godt utgangspunkt for å se konsekvensene av de nye kravene i offentlige anbud, sier Asle Kosbergløkk, direktør for vertikalen DigTek og leder for av Standard Norge sin komite for byggautomatisering, SNK/025.

SNK/025 er kjent for sitt ansvar for og arbeid med standardene NS3935 (Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner), NS 6450 (Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner), 6460 (Drift av tekniske bygningsinstallasjoner), samt veileder innen sikkerhet og terminologiheftet som beskriver faglige ord og uttrykk.

– Planleggingen av ITB-brukerforum ledes av min gode venn og bransjekollega Roar Smelhus, som er «primus motor» i den sammenheng, og dette gjelder også for utviklingen av veilederen innen bærekraft, sier han.

Positiv til nytt lovverk

Kosbergløkk tror det nye lovverket vil føre til økt innovasjon i bransjen.

– Jeg tror og håper det nye lovverket vil resultere i en langt høyere innovasjonstakt enn den vi ser i dag. Innovasjonsbarometeret for 2022 viste eksempelvis at 77 prosent av norske virksomheter blir hemmet av sine økonomiske rammer og at 55 prosent mener de blir hemmet av lover, nasjonale føringer eller fastsatte krav.

– Videre viste samme undersøkelse at 83 prosent av virksomhetene pekte på anskaffelser som det kraftigste virkemiddelet for å fremme innovasjon. Når vi ser disse to funnene under ett, er det opplagt at den nye forskriften vil bidra til økt innovasjon og bærekraft, sier han.

Misliker at bransjen prøver å «slippe unna»

Han mener byggenæringen må se på de nye lovkravene som en mulighet til å skaffe seg konkurransefortrinn i et tøft marked. 

– I dag er jeg involvert som ITB-ansvarlig og prosjektleder i flere ulike prosjekter, som skal anskaffes etter ny forskrift. Det er fortsatt knyttet noe usikkerhet til hvordan både byggherrene og entreprenørene vil beskrive og svare på de nye kravene. Det jeg erfarer så langt er at det skal bli vanskelig å finne gode argumenter for å slippe kravet om 30 prosent vekting av klima og miljø. Om du er under terskelverdi, har du noe mer handlingsrom, men i utgangspunktet slipper du ikke unna. Uansett synes jeg det er helt feil å fokusere på å finne hjemmel og argumentasjon for å «slippe unna». 

– Vi som bransje har et ansvar for å redusere våre utslipp og fotavtrykk, og i den sammenheng synes jeg det er uansvarlig å bruke energien til å unngå kravene. Kravene har kommet for en grunn og det er for å stimulere til bedre løsninger og økt bærekraft. Om vi ikke forholder oss til dette nå, eller forsøker å komme oss unna, kommer det en hardere «pisk» senere.

– De som virkelig vil og som har forstått alvoret vil bruke dette til å skaffe seg et konkurransefortrinn, samt til å bygge en sterkere merkevare, sier han.

Må samarbeide med teknologileverandører

Kosbergløkk mener byggenæringen må bli flinkere til å samarbeide med teknologiselskapene for å finne de beste løsningene, og peker på VirtualHouse, Consigli, Soundsening og BLDNG.AI som aktuelle samarbeidspartnere for å finne de beste løsningene.

– Det er allerede masse ny teknologi, og ikke minst nye måter å bruke teknologien på, som vil hjelpe leverandørmarkedet i omstillingen. Jeg oppfordrer derfor leverandørene til å kontakte et bredt spekter av teknologiselskaper for selv å finne ut hvordan man kan løse nye oppgaver og behov.

– Om mine predikasjoner slår til vil det også bli økt behov for tverrfaglig og teknologisk kompetanse når prosjektene skal utvikles, anskaffes, gjennomføres og driftes. Dette som følge av økt eller ny bruk av teknologi og teknologiske løsninger. Da blir det viktigere enn noen gang for byggherrene å tilknytte seg ITB-kompetanse for å sikre en god start. Videre vil dette føre til tidlig involvering av eksempelvis automasjonsleverandørene og andre teknologileverandører. 

– Til sammen vil utviklingen gjøre ITB-kompetanse viktigere enn noen gang, avslutter Kosbergløkk.