Detec AS har 2016 lansert versjon 1.5 av sin programvare for videoovervåking, Detec Next VMS. Med siste versjon har en rekke nye funksjoner blitt lansert.

Blant de mer unike, kan nevnes visning av klientens CPU- og minnebruk øverst i knapperaden til klientprogrammet, samt et smart søkefelt for kamera-, splittmønster- og kartlister som er svært nyttig for anlegg med mange kameraer. Versjonen ble nylig presentert på Detec AS sin markering av sitt 35 års jubileum til stor begeistring blant de fremmøtte.

I en pressemelding skriver Detec AS at øvrige nyheter består blant annet av nye, mer moderne ikoner som gir et markant løft på visuell profil, og mulighet for å velge hvilke alarmregioner som skal vises i kameravinduet i sanntid og på søk, som gjør det mye enklere å identifisere hvorfor en alarm har blitt utløst.

Tidligere vistes enten alle regioner eller ingen, samt en ny type deteksjonsregion med bevegelsesretning. Dette betyr at regionen gjenkjenner bare objekter som går en bestemt retning uten å tenke på flere innstillinger. Tidligere krevde dette flere innstilinger.

Videre heter det at det er en kommandoknapp for å undertrykke deteksjon midlertidig rundt gjeldende objekter, at man kan nå filtrere søk som dukker opp i tidslinjen basert på prioritet. Man kan for eksempel vise bare alarmer med prioritet 1, 2 og 3, og utelate resten, og at man kan nå også filtrere søk som dukker opp i tidslinjen basert på type alarm.

Bokmerker som legges til opptak vil nå også være synlige i tidslinjen. Bokmerkene har ulik farge i tidslinjen ut ifra om de ble opprettet i sanntid eller i arkiv.

Det er lansert en helt ny modus for Statistikk i klienten, hvor både alarmstatistikk og brukeraktivitetslogg kan vises som både liste og graf, og det er lansert en rekke oppdateringer i Status-modus som har ført til at man nå kan se graf over servernes CPU-bruk, minnebruk og nettverksbruk, samt graf over servernes lagringskapasitet. Sjekkpunkter i Status-modus kan også vises i rapportformat.

På lisensoversikt i innstillinger for server vises nå også antall ledige lisenser. Tidligere kunne man ikke vite sikkert om alle lisenser var tatt i bruk eller ei uten manuell telling.

Detec AS er den eneste utvikler av videoovervåkingsprogramvare (VMS) i Norge, har drevet med utvikling av videoanalyse siden 1992, og er en av Norges ledende spesialister innen salg og distribusjon av videoovervåkingsprodukter.