- Construction City skal være en katalysator for å øke samhandlingen innen bygg, anlegg og eiendom og på den måten dra bransjen i enda mer positiv retning. Derfor er det inspirerende å se at aktører som ønsker å utvikle bransjen blir med på reisen, sier Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS.
OBOS Eiendom har ansvaret for drift og av eiendommer med et samlet areal på ca. 700 000 m2. Mange av de daglige driftstjenestene utføres av eksterne firmaer. 

Skal ivareta brannsikkerhet

- Vi på drift som skal ivareta eier sitt ansvar i forhold til brannsikkerhet skal sikre at alt er i orden og med riktig dokumentasjon, og skal sikre at byggene har en riktig funksjon.  For å få til det trenger vi hjelp og gode samarbeidspartnere. Ikke bare leverandører som har produkter og tjenester, men som øker vår kompetanse og forståelse av hva vi skal ivareta og hvordan dette kan gjøres på en trygg og kostnadseffektiv måte, sier Vidar Bjerkelund, Driftsleder og fagansvarlig i Obos Eiendom AS.

- Når vi flytter inn i Construction City (CC) neste høst ønsker vi å etablere en fagseksjon og et miljø innenfor brannsikkerhet og sprinkler. i tråd med Daniel sin beskrivelse og ambisjon. Derfor er det spennende at Brannfag etablerer et demo- og opplæringssenter i bygget. Jeg har sett tegning og planer, og dette vil få stor oppmerksomhet og nytteverdi.

- Når jeg ble kjent med Construction City og hva dette bygget innebærer, var det ingen tvil om at her ville jeg etablere et demo- og opplæringssenter i forhold til brannsikkerhet og brannforebyggende arbeid, sier Anders Sandmæl, daglig leder i Brannfag AS og Fire Protection Academy AS 

Bjerklund mener brannsikkerhet ofte blir teoretisk og oppdelt. Det å kunne få en kombinasjon av teoretisk og praktisk opplæring vil gi et økt utbytte for vårt driftspersonell. Se hvordan forskjellige installasjoner fungerer hver for seg og samlet – men i tillegg også vanlige feil og mangler.

Stor kompetanse

Bjerkelund forteller at de har samarbeidet med Brannfag i mange år.
- Jeg har kjent og hatt et samarbeid med Brannfag og Anders Sandmæl i mange år. Vi har i dette samarbeidet, utført kontroller, oppdatert instrukser og avvik på sprinkler. Han har også hjulpet oss med å lukke avvik fra tilsynsmyndigheter. Samtidig har jeg hatt gleden av å delta på mange faglige samlinger og diskusjoner.

- Hvordan skal driftspersonell utføre ettersyn på en riktig og trygg måte? Hva skjer når det kommer vann fra sprinkler? Hva skjer i et bygg som kan påvirke sprinkler og hva skal vi på drift passe på for å unngå dette i våre bygg?

Bjerkelund understreker at denne satsingen vil gi andre i organisasjonen, våre rådgivere og entreprenører en mulighet til å få samme kunnskap. Hvilke feil/mangler og løsninger opplever vi i eksisterende bygg som kan gi unødvendige konsekvenser, merarbeid og risiko.

- Når vi vet at rørleggere med FPA sertifikat har vært gjennom opplæring i de samme lokalene gir det oss en trygghet og forventninger – sammen skal vi heve sprinkler som fag.

Construction City kommer til å få Fagskolen som leietager. Tanken og håpet er at studentene gjennom dette kompetansesenteret på brann får en mulighet til å se ting i praksis – ikke kun få teoretisk kunnskap.

- Dette er kun et eksempel på verdien dette vil ha for leietagerne i bygget men også i forhold til hva Construction City skal bety for eiendoms- og entreprenørbransjen, påpeker Bjerkelund.

Unikt bygg og senter i et spennende miljø

Sandmæl forteller at det vil være et unikt rom på nesten 100 m2 som vil vise installasjoner og funksjoner som er viktige i forhold til brannsikkerhet. Det vil være mulig å se funksjon hver for seg og sammen – slik det er i vanlige bygg. Ikke minst hvordan de fungerer når en brann oppstår.

- Dette senteret vil være sentralt i forhold til opplæring om å heve sprinkler som fag. Det er både i forhold til eiendoms- og entreprenørbransjen som nå i stadig større grad krever FPA sertifikat – for å sikre kvalitet, redusere risiko, gir trygghet og reduserer kostnader og merarbeid. Det å kreve FPA sertifikat er en forsikring uten kostnad – hvem takker nei til det?, spør han.

Sandmæl forteller at mange rørleggere har bekreftet at de ønsker økt kompetanse i forhold til sprinkler og ser hva FPA sertifikat innebærer i teori og praksis. FPA er unikt og komplett – siden det ivaretar prosjektleder/bas men også alle som ikke snakker norsk. Men også fordi det bidrar et faglig løft i virksomheten, redusert risiko og økt inntjening. De ansatte får økt trygghet og forståelse av ansvar og risiko.

- Det er denne forståelse av funksjon som skal gi rørleggere med FPA sertifikat en innsikt i alt som de må passe på i hverdagen – som de må informerer prosjekterende om når sprinkler sin funksjon påvirkes. Rørleggere jobber med mange fag og har mye kunnskap – nå skal vi sammen bidra til økt kunnskap om sprinkler som gir trygghet og effektivitet i hverdagen.

Brannfag har utført arbeid for forsikringsselskaper i et par år, hvorav sprinkler er involvert. Dette har gitt mye innblikk i unødvendige konsekvenser og risiko – som ikke nødvendigvis fanges opp i dag. 
- Alle disse forhold er med i opplæring som pågår i FPA og noe kommer i senteret – redusere sannsynlighet for slike unødvendige konsekvenser/skader/kostnader. Dette skal bidra til reduserte utbetalinger for forsikringsselskapene – positivt for alle involverte parter.