Av Randi Mogerhagen, Digital Energy, Schneider Electric Norge | Styremedlem i Integra – bransjeorganisasjon for automatisering og digitalisering | Frivillig i ODA-nettverk – nettverk for kvinner i tech.

Viktige beslutninger for å redusere energi- og ressursforbruk og kutte CO2-utslipp, tas i dag på grunnlag av data som samles inn gjennom digitale systemer. Digitalisering fremmer effektivitet, sikkerhet og komfort i alle typer bygg, strømnett, datasentre, helsevesenet og i industrien, for å nevne noen felt. 

Politikerne er enige
NHO etterspør 2000 nye studieplasser. I panelsamtalen på ovennevnte arrangement deltok både Linda Hofstad Helleland (Høyre, medlem av Næringskomiteen) og Lise Selnes (Ap, medlem i Utdannings- og forskningskomiteen). De var merkverdig enige om alt: Digitalkompetanse må fremmes med alle mulige midler. Like viktig som nye og mer yrkesrettede studieløp på masternivå er det å promotere digitalkompetanse på fagskole og skolenivå – og ikke minst øke etterutdanningstilbudet.

Saken fortsetter underr bildet:

Randi Mogerhagen + NHO-1.jpg

Både Selnes og Helleland understreket at vi trenger å spisse kompetansen og satse på spesialisering, for eksempel ved å opprette kortere studie- og opplæringsenheter. Samtidig trengs det en overordnet strategi med klare mål og en plan som gjør utdanningstilbudet rimelig nok for å hjelpe flest mulig. Det er også nødvendig med en avklaring om hvordan vi bør bruke kunstig intelligens: når er det trygt og lov å bruke det? 

Hva venter vi på? Vi trenger digitalkompetanse NÅ!
Næringslivet var også invitert på konferansen. Både Moelven Industrier, teknologiselskapet Schneider Electric, representert av undertegnede, og organisasjoner som KS, Høyskolen Kristiania og Digital Norway uttrykte behovet for å fremskynde utviklingen i skolen. De påpekte at det er behov for å knytte næringslivet tettere til skolene, det er viktig å gi elever muligheten til å lære i eget tempo. Økt skreddersøm av opplæring er nødvendig. Digitale fag bør bakes inn i eksisterende studieløp og skoleplaner. 

De fleste var opptatt av hvem som skal betale for dette: Bør staten gi incentiver? En annen mulighet, ifølge Høyskolen Kristiania, er å gi elevene ulike betalingsmuligheter som forenkler og incentiverer investeringen i digitalutdanning.  

Et spørsmål om kulturendring: alt blir datadrevet
Et viktig poeng, som både Moelven og Schneider Electric insisterte på, er at digitalisering krever også en kulturendring og utviklingen av et digitalt tankesett i selskapet. Teknologiutviklingen skjer så raskt at du er nødt til å lære hver dag. Dette er en evig reise som krever stor mental fleksibilitet og evne til å ikke bare takle, men ønske å jobbe litt utenfor komfortsonen. Digitalisering legger til rette for en datadreven kultur, hvor beslutninger tas på grunnlag av informasjon fra systemene. Overvåking, analyse og evaluering må bli en sentral del av alle aktiviteter. Deling av data og erfaringer med sitt team og på tvers av bedrifter krever både raushet og fokus på felleskapets beste.

Næringslivets oppfordring til politikerne
Øk støtten til forskning
Hjelp bedriftene med internopplæring
Skap rammene for en tettere dialog mellom skoler og bedrifter
Strategi og ambisjoner krever ressursallokering
Vi må gjøre det økonomisk attraktivt å videreutdanne egne ansatte.
 
… og til skolene
Innfør IT og systemutvikling i skoleprogrammer overalt og på alle nivåer. Digital kompetanse må bli en del av studieløpet, spesielt innenfor fagutdannelsen. 
Skap et trygt miljø hvor måling er en naturlig del av læringsprosessen. Det du ikke måler kan du ikke få gjort noe med! 
Motivere elevene til koding ved å la dem jobbe mot et «meningsfullt mål».