GK får i disse dager mange spørsmål om virussmitte, roterende gjenvinner og ventilasjon. Selskapet har ikke funnet tilbakeføring av virus via roterende gjenvinner beskrevet i vitenskapelig litteratur. Dette har med andre ord ikke vært et tema, sannsynligvis fordi det ikke er påvist, eller vurdert som en sannsynlig smittevei.

Dette skriver GK på sin hjemmeside. Her påpeker de at risikoen for luftbåren smitte skjer i lokaler hvor det er en smittebærer som sprer virus på virusbærende aerosoler. Her nevner de at god ventilasjon, med høyt luftskifte, reduserer risikoen for luftbåren virussmitte i et lokale.

Det er liten risiko for at virusbærende aerosoler blir med inn i avtrekket og gjennom avtrekkskanalnettet uten å feste seg på kanalflatene.

Videre er det liten risiko for at virusbærende aerosoler luftbårne passerer avtrekksfilteret i ventilasjonsaggregatet. Om det skjer, så er det liten risiko for overføring på grunn av liten lekkasje.

Virus er avhengig av vertsceller for å overleve, altså må det sitte på kroppsvæske, aerosoler, blod etc. Levetiden er derfor som regel kort utenfor et levende menneske.

Blant spørsmålene GK Inneklima får er om det er n risiko for virussmitte ved filterskift. Selskapet påpeker at de bruker følgende rutine for filterskift for å unngå smitterisiko ved filterskift: Ved filterskift skal engangskjeledress, munnbind/støvmaske (minimum P2) og engangshansker benyttes. Det brukte filteret trekkes inn i medfølgende avfallssekk (leveres med nye Camfil-filtre) som forsegles før transport til deponi/forbrenning. Egne forseglbare avfallssekker må tas med hvis de ikke følger med de nye filterne.

Engangskjeledress, munnbind/støvmaske og engangshansker kastes i avfallspose som forsegles etter filterskiftet.

Det er ikke noen risiko for at koronavirus kommer inn med inntaksluften, skriver GK.

GK anbefaler ikke bruk av omluftsfunksjon i bygninger hvor det er flere personer tilstede. Anlegg som normalt bruker en omluftsandel, som svømme-, bade og velværeanlegg, bør hvis mulig driftes som 100 prosent friskluftsanlegg inntil man vet mer om risiko for koronasmitte.