IMI Hydronic tilbyr markedsledende produkter og systemløsninger for vannbårne varme- og kjølesystemer, og er svært opptatt av å tilføre riktig kunnskap til sine kunder. De produserer og selger anerkjente produkter under varemerker IMI TA, IMI Pneumatex og IMI HEIMEIER.

Som følge av de nevnte webinarene, ble det også solgt et stort TA-Scope til deltagerne. Det ga inspirasjon til å arrangere et fysisk dagskurs, med oppstart på nyåret.

TA-Scope måler og dokumenterer differansetrykk, gjennomstrømning, temperatur og effekt i vannbårne varme- og kjølesystemer, og kan enkelt kobles opp mot dataprogrammet HySelect slik at man kan dra full nytte av begge verktøy. «Hyselect og TA-Scope er godt kjent hos VVS-rådgivere og rørentreprenører, men det er kun et fåtall i Norge som kan bruke verktøyene i sine fulle bredder, med alle mulighetene / hjelpemidlene det byr på» sier Jacobsen.

TA-Scope har en innebygd datastyrt balanseringsmetode som heter TA Diagnostic. Den metoden er den mest effektive som finnes for innregulering av manuelle innreguleringsventiler i vannbasert anlegg. Alle innreguleringsventiler blir innstilt med det laveste trykkfallet og til slutt vil man få ut det laveste pumpetrykk som er nødvendig for å drive kretsen. «Det er mange pumper som kjøres med alt for høyt trykk, er feil innregulert eller ikke er innregulert i det hele tatt» sier Jacobsen. Dette kan vi gjøre noe med, med enkle verktøy og forståelse av grunnleggende teori. Husk at innregulering bidrar til å få et bedre anlegg, bedre inneklima, og mindre energiforbruk!

- Med andre ord, gir TA Scope raskere, mer kostnadseffektiv innregulering og åpner for hurtig feilsøking. Derfor har mange gitt uttrykk for at de ønsker et kurs for å kunne utnytte mulighetene maksimalt og få en mer effektiv og lønnsom hverdag, sier Jacobsen.

- Kursene vil foregå i våre lokaler i Ski, hvor vi har alle fasiliteter og apparater tilgjengelig. Interessen for å lære seg instrumentet er stor, derfor er vi trygge på at det er et behov for et slikt kurs. 

Engang månedlig

Man jobber med de siste detaljene rundt kurset, og de tar utgangspunkt i å arrangere ett dagskurs månedlig, og med begrenset antall deltagere. Tanken er å starte opp midt februar den 14. februar og fortsette med fem kurs utover vinteren og våren. Datoene som foreløpig er satt er 14 februar, 14 mars, 16 april, 14 mai, og 12 juni. 

Temaet blir: Innregulering og kontroll av vannbasert varme- og kjøleanlegg:

  • Teori - manuell innregulering og balanseringsmetode
  • Innføring i trykksetting, ekspansjon og vannkvalitet
  • Bruk av TA-Scope med praktiske øvelser på vår demo-rampe
  • TA Diagnostic balanseringsmetode

- Vi ønsker at deltagerne skal få best mulig utbytte av kurset, derfor vil vi sette et maks antall på 8 personer. Det er viktig at alle deltagerne føler de kan spørre og grave, da er det fint og ikke være for mange, sier Hjelleset. 

- En gang hver måned er en naturlig start, så får vi heller justere oss inn i forhold til pågangen. Veien vil bli til mens vi går, sier Hjelleset.

Praksis og teori

Jacobsen kan fortelle at de vil gå inngående igjennom både innregulering og kontroll, og lover å fylle dagen med interessant og nyttig informasjon.

- Jeg har allerede kjørt tilsvarende program med rørentreprenører og på noen fagskoler, som har gitt veldig god respons. Det har også gitt en god pekepinn på tidsbruken vi bør legge oss på for de ulike delene.

- Tanken er å dele opp programmet i flere nivåer. Dette kurset er da nivå 1. Det vil følge med et nivå 2 som vil gå mer i dybden og omhandler spesielt dynamiske systemer med variabel vannmengde inkl. dynamiske løsninger, aktuatorer, trykkuavhengig og smarte ventiler.

- Her vil det bli først-til-mølla-prinsippet som gjelder, så ikke nøl med å melde din interesse, oppfordrer de. 

Påmeldingsside her