Urban Land Institute og PwC har i sin årlige trend- og prognoserapport, «Emerging Trends In Real Estate», avdekket at sikkerhet i eiendom nå oppleves som en meget høy risikofaktor, slik europeiske eiendomsledere beskriver eget virkelighetsbilde for 2022. Frykten er påtakelig for at noen de ikke kjenner har planer om å utsette egen virksomhet for noe de ikke vet hva er.

Om denne frykten også deles av enkelte leietakersegmenter, er det åpenbart at den gårdeier som besitter innsikt om hvordan pågående drift kan skjermes mot eksterne forstyrrelser vil kunne høste fordeler. I denne konteksten er det naturlig å reflektere rundt hva det er naturlig at en gårdeier kan og bør garantere overfor sine leietakere når det gjelder sikkerhet. Slike garantier bør være tydeligere og mer kompetansebasert jo mer utsatt og sårbar den aktuelle leietaker er for slike driftsavbrudd. Og jo mer utleier kan love, desto høyere vil betalingsviljen kunne være.

- Den som vet å trygge sine kunder om at det fysiske og digitale rammeverket for deres produktivitet er i kompetente hender, vil åpenbart kunne vinne et solid konkurransefortrinn. Raskest på bekostning av klassens tregeste, og senere i økende monn. Dette gjelder særlig overfor de deler av næringslivet som er sensitive for driftsavbrudd og der den livsviktige kontantstrømmen avbrytes dersom dette skjer, påpeker programdirektør utdanning, Even Stenvaag Leira i Senter for Eiendomsfag. 

Viktig kompetanse om sikkerhet i eiendom
Den 9. april, dagen før Dørmiljøkonferansen, holdes det kurs i Eiendomsfagets Hus hvor du lærer om sikkerhetskrav fra leietakere og eiendomsforvaltere som i stadig økende utstrekning blir inkludert i kontrakter." Du lærer hva som er sentralt her for å kunne etterkomme kunders krav og ønsker gjennom eiendomsforvaltningen.

I tillegg er en rekke organisasjoner er underlagt Sikkerhetslovens bestemmelser, uten nødvendigvis å kjenne til innholdet i dette ansvaret. Dette gjelder også byggeiere og eiendomsforvaltere, med ansvar for egne og kunders verdier samt forsvarlig drift. Den nye loven stiller en rekke krav til arbeidet med sikkerhet, og i denne fordypningen vil du lære om disse pliktene og hva du har ansvar for, og ikke minst hvordan du kan etablere gode kostnadseffektive og risikoreduserende tiltak.

Fordypningen passer for
Fordypningskurset egner seg for ledere og spesialister i private og offentlige eiendomsorganisasjoner, som har et ansvar for å trygge bruken og brukerne av egen bygningsmasse – både ut fra et sårbarhetsbilde og fra et verdiskapningsståsted. Naturlig deltakere vil være toppledere, forvaltningsansvarlige,  driftssjefer og IKT-ansvarlige.

Kurset arrangeres 9. april og varer fra kl. 09.00 - 16.00, og avholdes midt i Oslo sentrum.

Følgende temaer står på programmet:
- Sikkerhet i eiendom – en innføring
- Risikovurderinger og sikringsrisikoanalyser – Innføring
- Når det uventede inntreffer
- Beredskapsplan for cyberangrepDato og sted

- Senter for eiendomsfag er også sterkt engasjert i dørmiljøkonferansen - Adgang 2024 den 10.april på Grand hotel i samarbeid med nyhetsmediet og hovedarrangør ITB Aktuelt. Dette er en spennende konferanse om dørmiljøet. Hvorfor lar vi dørmiljø forbli den tekniske installasjonen i yrkes- og formålsbygg med flest mangler? På Adgang 2024 tar man debatten og søker å avklare hvordan bransjen sammen kan oppnå dørmiljø til glede, sier Leira.

- Så hvorfor ikke kombinere disse to arrangementene med tilførsel av ny kunnskap i to viktige og sentrale temaer i byggene i Oslo den 9.og 10.april, påpeker Leira avslutningsvis. 

Utfyllende info og påmelding for kurset om sikkerhet i eiendom finner du her.

Program og påmelding til Adgang 2024 i Oslo 10.april finner du her