Energismart design førte til at Tvedestrand videregående skole i fjor produserte mer energi enn de brukte. Solcellepark på taket, energibrønner og brukte bilbatterier bidro til at skolen på bare to måneder i fjor fikk tilbake 138.000 kroner etter netto salg av strøm.

Suksesscasen presenteres i Norsk Klimastiftelses inspirasjonshefte «Spar og produser mer energi».

Tvedestrand VGS er designet av LINK Arkitektur i samarbeid med Veidekke på oppdrag for Agder fylkeskommune. Målet var å tilfredsstille Futurebuilts definisjon av plusshus, som innebærer at det må produseres overskuddsenergi på 2 kWh/m2 BRA pr år. Når skolen er på over 20000 kvadratmeter blir dette en god del strøm.

En energioptimalisert bygningskropp var det mest effektive utgangspunktet for å oppfylle byggets energiambisjoner. Bygningskroppen karakteriseres av å være høyisolert, lufttett, samt inneholde minimalt med kuldebroer. Dette er sentrale parametere for å redusere byggets varmetap, og dermed redusere energibruk til oppvarming.

I tillegg har utnyttelse av dagslys og bruk av gode tekniske løsninger bidratt til å redusere byggets netto energibehov til et absolutt minimum – som en viktig forutsetning for å oppnå plusshusmålet. Bygningens utforming er basert på lokale klimaforutsetninger, orientering, sol og vind, samt scenarier for fremtidige klimaforandringer.

Energiforsyningen er basert på en kombinasjon av varmepumper som utnytter termisk energi fra energibrønner og luft, samt høyeffektive solcellepanel som konverterer solenergi til elektrisk energi. Varmepumpene muliggjør energieffektiv frikjøling, og benyttelse av luft til vann som kjølemaskin på sommerhalvåret. Den store solcelleparken på taket dekker halvparten av hele takarealet. Av totalt areal på 8.420 kvadratmeter, er 4.050 kvadratmeter dekket av solceller. Noe av energien lagres i en batteripakke, og resten dekker løpende forbruk på skolen.

Totalt har alle bærekraftige tiltak resultert i 78 prosent klimagassreduksjon i forhold til tilsvarende referansebygg. Øvrige viktige tiltak er blant annet at innvendige trapper fra prefabrikkert betong er erstattet med massivtre, bærekonstruksjonen i en hel fløy er byttet fra stål- til limtre-fagverk, det er brukt lett-tak som tak-konstruksjon i stedet for hulldekke, betongheller i stedet for plasstøpt betong utvendig, i tillegg til utstrakt bruk av tretrapper utvendig.

Et meget tett og aktivt samarbeid mellom byggherre, arkitekt, entreprenør og rådgivere har vært en viktig forutsetning for å oppnå slike resultater, forklarer Svein Halleraker, sektoransvarlig for utdanningsbygg i LINK Arkitektur.
Tvedestrand videregående skole er dimensjonert for omkring 690 elever og 140 ansatte og stod klar til skolestart høsten 2020.