Herfra kan det styres full overvåkning og alarm, blant annet ansiktsgjenkjenning, bilskiltgjenkjenning, på fjerntliggende anlegg be ukjente personer om å fjerne seg, eller slippe personer inn og virtuelle vekterrunder. Detec AS, har inngått avtale med Safe4 Security Group AS. Avtalen mellom disse to selskapene går på alarmstasjonstjenester og overføring av videoanalysealarmer, og kan nå tilby sine forhandlere fjernbetjent videoovervåking (Remote Video Surveillance System - RVSS) uten å være avhengig av at forhandler eller kunde har egen alarmstasjon, skriver Detec i en pressemelding. Detec AS har implementert SIA DC-09 i sin Detec Next videoovervåkingsprogramvare for at Safe4 og andre alarmstasjoner på en standardisert måte kan motta videoalarmer basert på videoanalyse eller andre alarmutløsere i videoovervåkingssystemet. Safe4s alarmoperatører er trent i å behandle og analysere alarmsignaler, og kan koble seg på kundens ITV anlegg for også å kunne studere sanntidsbilder i detalj, og agere i henhold til avtalte instrukser. Eksempler på tjenester som kan tilbys er:
  • Detec sin videoanalyse med overføring av videoalarmer til alarmsentral
  • Detec sin videoovervåkingsprogramvare med andre alarmgivere, eksempelvis I/O på kamera, IR-detektorer, laserdetektorer, radardeteksjon, bilskiltgjenkjenning, ansiktsgjenkjenning, og overføring av alarm med video fra nærliggende kamera(er) til alarmsentral
  • Toveis kommunikasjon, for eksempel for å slippe inn personer på fjerntliggende anlegg gjennom tilgangsstyring via I/O
  • Operatøren kan lytte til hendelser på kamera, f.eks. ved ran
  • Virtuelle vekterrunder som tillegg til fysiske vektere
  • Varsel til uvedkommende via høyttaler om å forlate område straks
  • Tilkalling av vektere for rask responstid ved uønskede hendelser
- Detec AS ser det som en stor fordel at mindre lokale forhandlere nå kan konkurrere med de store aktørene på et komplett tjenestetilbud med alarmsentral og vekterutrykning, sier Knut H. Helgesen, daglig leder i Detec AS. - Safe 4 ser et stort potensiale i å kunne betjene Detec og selskapets kunder, og er glade for at de har valgt alarmoverføring gjennom intelligent videoanalyse til vår alarmstasjon, sier CEO i Safe4, Bjørge Kraft. Om SIA DC-09 SIA DC-09 er en leverandøruavhengig standard for overføringer av alarmer, og har definert de fleste hendelser hos både avsender og mottaker for enkel og presis prioritering og behandling av signaler på alarmstasjonen. Standarden er fremtidsrettet fordi den ikke benytter eldre teknologi med overføring via tele- eller mobilnettet, men i stedet baserer seg på alarmoverføring via krypterte forbindelser over internett. Mengden data som overføres er liten, og leveringssikkerheten av meldingene er ivaretatt gjennom flere innebygde kontrollmekanismer. Ved bortfall av alarmoverføring vil dette oppdages og aksjoneres på umiddelbart.

Ny versjon av programvaren Detec Next VMS er nå lanserert