Produsenter står overfor et dilemma – drevet av ønsket om å investere i - og oppnå fordelene med bærekraft, kombinert med en motvilje mot å binde kapital på bakgrunn av volatile markeder og økonomisk usikkerhet.

Det finnes mange eksempler på bærekraftig produksjon i praksis, og den økende betydningen av sirkulær økonomi i produksjonsutstyr.

I et nytt Insight Paper fra Siemens Financial Services (SFS) påpekes det at bredere distribusjon av smarte finansteknikker vil være nødvendig for å akselerere fremgangen til produksjonsbedrifter i forhold til bærekraft og kommersielle målsettinger. Artikkelen gir eksempler på bærekraftig produksjon i praksis og fremhever den økende betydningen av sirkulær økonomi i produksjonsutstyr.

I tillegg til et overbevisende kommersielt mål, som tilbyr økonomiske og forretningsmessige fordeler, er det bred enighet om at bærekraftig produksjon også gir etiske og omdømmemessige fordeler, blir det påpekt.

Rapporten skisserer en rekke bærekraftsforbedringer som produsenter kan ta i bruk for å levere kostnadsbesparelser, større produktivitet, konkurransedyktig merkefordel og økt forsyningssikkerhet, samt gi et bidrag til karboneliminering, avfallsreduksjon og andre bærekraftige mål. Disse inkluderer:

•          Bærekraft gjennom design

•          Energieffektivitet

•          Mindre vannforbruk

•          Reduksjon i bruk av råvarer

•          Ettermontering og oppussing

•          Resirkulering og gjenbruk

Mange av disse eksemplene, og spesielt de to siste, peker på den økende betydningen av sirkulær økonomi innen produksjon av maskiner og teknologi. I stedet for å bli byttet ut, kan teknologi ettermonteres, oppgraderes, gjenbrukes og markedsføres på nytt.

Gitt teknologiinvesteringene, som kreves for å forbedre bærekraft, samt dagens markedsvolatilitet og usikkerhet, argumenterer artikkelen for at produsenter er avhengig av spesialistfinansiering fra privat sektor, for å realisere investeringer i bærekraftsforbedringer.

Forskningen identifiserer fire hovedmåter der smart spesialistfinansiering bidrar til «bærekraft».

Disse er:

1. Muliggjør investering i bærekraftig teknologi: tilpasse fleksible finansieringsordninger til den forventede fordelen oppnådd gjennom disse investeringene

2. Forbedret kontantstrømstyring: gjennom skreddersydde finansieringspakker for å passe til en produsents kontantstrømbehov

3. Gjøre overgangen økonomisk levedyktig: «utjevne» ordninger for å håndtere tyngende overganger fra ett produksjonsmiljø til et annet

4.  Å hjelpe leverandører av bærekraftig teknologi med å hjelpe kunder: integrere smart økonomi som en del av det overordnede tilbudet som legger til rette for kundenes investering i best mulige, bærekraftige løsninger.

- Bærekraft er fortsatt en topprioritert for produsenter, spesielt i møte med markeds- og geopolitisk volatilitet som driver økning i energi- og råvarepriser, kommenterer Petter Winzer Falch, salgssjef, Siemens Financial Services.

- Vi ser mer og mer at spesialistfinansieringsløsninger er en nøkkelmuliggjøring for investeringer, og gir bedrifter verktøyene de trenger for å tilpasse prosessene på en intelligent måte, sier Winzer Falch.