Utvalget av løsninger for byggautomasjon og ITB er stort, og blir stadig større. Smedvig Eiendom har lenge satset på teknologi for energieffektive og velfungerende bygg for leietakerne. Selv om markedet er kommet langt og løsningene er gode, opplever selskapet fortsatt mange utfordringer. – Våre erfaringer er at leverandørene i bransjen ofte ikke greier å levere bra byggautomasjon alene. Vi bruker derfor mye tid på funksjonsbeskrivelser i prosjektene og henter inn eksterne tredjeparter for kvalitetssikring. Vi vet at byggautomasjon er noe kundene føler på kroppen fra første dag de flytter inn, og forsto tidlig at dette var viktig, sier Rune Augenstein, CTIO i Smedvig Eiendom. Smedvig har investert og utviklet eiendom siden slutten av 60-tallet og forvalter i dag 173.000 kvadratmeter med en markedsverdi på NOK 4.5 milliarder. – For å utvikle kompetanse på byggautomasjon etablerte vi Veni i 2018 hvor vi har egne folk spesialisert på byggautomasjonsfaget. De bistår oss i prosjektene og gir oss råd om hvilke produkter og systemer vi bør velge. Som ITB-koordinator følger de også opp med etterkontroll og bidrar til at alt fungerer, sier han. Veni, Smedvigs datterselskap, tilbyr kompetanse på virksomhetsstyring, prosjektledelse, systemutvikling, proptech, bærekraft, energi, VDC, integrasjon, IT-infrastruktur, samt support og drift av IT-løsninger. – Vi bygger, drifter og forvalter byggene selv og har bygd en skyløsning som gjør at vi kan kjøre alle serverne på byggene samlet i skyen. Neste steg vil å legge på kunstig intelligens for å optimalisere drift og annet. Vi har satset mye på teknologi og har kommet veldig langt, sier han.

Oppdaterer egne standardspesifikasjoner Selskapet er opptatt av å følge de beste spesifikasjonene på energibruk og inneklima, og bruker mye tid på å oppdatere egne spesifikasjoner.

– Vi opplever at leietakerne har veldig store forventninger til oss, men ikke at de har spesielle krav til automasjonsløsninger. Det varierer allikevel litt avhengig av hvilken bransje leietakerne kommer fra. Vi bruker standardspesifikasjoner på energieffektivitet og inneklima som oppdateres tre til fire ganger i året. Prosjektene våre har alltid en kombinasjon av godt inneklima og minimal energibruk. – Den største utfordringen for oss er at løsningene må fungere på første dag. Vi kan ikke akseptere at det tar et år før bygningen fungerer som den skal. Det krever at vi bruker mye tid på testing før og etter at bygget er ferdig. Det er mye tekniske gjennomganger av funksjoner og sikring av at det fungerer etter at det er installert. Han forteller at selskapet er opptatt av å balansere driftssikkerhet og grad av automasjon. – Vi har en helt klar strategi på at alt som er driftskritisk for bygget ligger under byggautomasjon, mens alt av sensorer og innsikt går utenom i skyløsninger. Alt som er kritisk for et bygg er vi nøye på at byggautomasjon leverer. Det innebærer at undersentralene er lokale, men at data og innsikt går til skyløsningen, sier han. Benytter samhandlingskontrakter Smedvig er opptatt av innovasjon og kompetanseheving og jobber tett sammen med leverandørene. – Vi er litt utradisjonelle og bruker samhandlingskontrakter hvor vi utvikler løsninger sammen med leverandørene. Da får vi tilført både egen og leverandørens kompetanse inn i prosjektene, noe som gjør det enklere for oss å oppdatere standardspesifikasjonen vår. – Med samhandlingskontrakter tilegner vi oss mer kompetanse gjennom leverandørene og sørger for en viss grad av innovasjon i prosjektene. Vi er opptatt av innovasjon, og at vi hele tiden kan levere nye tjenester og produkter, sier han. Fortsatt mye som kan bli bedre Selv om Augenstein stort sett er fornøyd med løsningene er det fortsatt mange utfordringer. Artikkelen fortsetter etter bilde Bilde: illustrasjon av ARK bygget på Site 4016. Her har vi en tradisjonell byggautomasjonsløsning kombinert med IOT plattform for innsikt, Life@Work tjenesteplattform og en skyløsning for drift av tekniske systemer. Foto: Smedvig Eiendom.[/caption] – Det vil alltid være utfordringer, og den største for vår del er å få løsningene til å fungere fra første dag. Vi må være ærlige på at leverandørene av byggautomasjon kan bli bedre. Det er ikke produktene som er problemet, men kunnskapen til de som programmerer og kjører i gang løsningene. Det er også utfordringer i samspillet mellom fagene. Om noe ikke fungerer er det fortsatt mange som peker på andre fag. Hva kan man gjøre for å styrke bransjen i møte med disse utfordringene? – Jeg tror man må kjøre høyere grad av kvalitetskontroll og sørge for at de som skal gjøre jobben kan det de skal. Det koker ned til kunnskap og kjennskap til produktene. Det er også en bransje med mye gjennomtrekk av ansatte, noe som gjør det vanskelig å bygge kompetanse over tid. I tillegg er det fortsatt slik at mange velger ulike løsninger for samme funksjon, også internt i selskapene. Vi ser dette veldig klart i prosjektene hvor det kan være varianter på systemer for samme funksjon levert fra samme firma. – Jeg anbefaler generelt økt bruk av standarder og at selskapene følger «best practice» på hvordan man leverer løsningene, avslutter Augenstein.

Få ITB nyheter rett i innboksen, meld deg på gratis nyhetsbrev her!