- Dette er den største kontrakten for GK i Sogn og Fjordane noen gang, sier regionsdirektør Knut Arild Flatjord i GK Inneklima om kontrakten på 44 millioner kroner.

Etter en åpen samspillsfase har GK nå signert kontrakt med Veidekke på ventilasjon og byggautomasjon. I et år har alle fag sittet sammen med Veidekke og Helse Førde og utviklet prosjektet ut fra Helse Førdes bestilling «mest mulig sykehus innenfor kontraktssummen».

- I samspillsfasen har vi, på tvers av selskaper, samarbeidet tett over lang tid. Det har vært krevende å få på plass alle funksjonene Helse Førde vil ha innenfor rammen av prosjektet, men prosessen har vært preget av tillit og respekt. Det har vært veldig inspirerende å være med i prosessen, sier Bjarne Moldenes, prosjektsjef i GK i en pressemelding.

- I løpet av prosessen ble prosjektet endret fra å bestå av et lite nybygg og mye rehabilitering av eksisterende bygg, til å bli et stort nybygg og mindre rehabilitering. Dette gir bedre kontroll på kostnader og sikrer den daglige driften på sykehuset gjennom byggeprosessen, fortsetter Moldenes.

Om prosjektet
I nybygget på 13 000 kvadratmeter over ni etasjer kommer det blant annet fire nye fødestuer, en ny sengepost for føde- og barselomsorg og en ny barneavdeling. En operasjonsavdeling med åtte operasjonsstuer skal avløse dagens operasjonsstuer fra 1970-tallet og vil gi mange ansatte en ny arbeidshverdag.

Nybygget skal kobles sammen med det eksisterende hovedbygget og medfører rehabilitering av 2.000 kvadratmeter.

Bygget skal stå klart til bruk våren 2024.