Tagger Bærekraft

Tag: Bærekraft

Hvordan ser byggenæringen ut om tretti år?

Over 70 engasjerte personer dukket opp da SINTEF og Construction City inviterte til samtale om byggenæringens framtid.

– Snart vil «brune» bygg ikke lenger la seg finansiere

– Om ikke lenge er det sannsynlig at «brune» bygg ikke lenger lar seg finansiere i like stor grad som i dag, sier Olav T. Løvstad i DNB. Han henviser ti at både eiere, leietagere og finans forventer at verdigapet mellom «grønne» og «brune» bygg vil øke, ifølge en undersøkelse utført av Høgskolen i Østfold og Grønn Byggallianse.

Hvordan kan lysbransjen engasjere seg i miljø og bærekraft?

Norge har mål om å redusere klimautslippene med 30 % innen 2020 sammenliknet med 1990-nivå. I tillegg har Norge flere mål for sin klimapolitikk. De målene som er satt for 2030 og 2050 er lovfestet gjennom en ny klimalov. Loven skal fremme gjennomføring av Norges klimamål som ledd i omstilling til et lavutslippssamfunn i Norge i 2050 og fremme åpenhet og offentlig debatt om status, retning og framdrift i dette arbeidet.

– Vi må få prosjektene til å tenke bærekraft fra dag...

NGBC arrangerte i dag frokostmøte om prosjektledelse og BREEAM til en fullsatt sal i går. Miljørådgiver i Asplan Viak, Una Myklebust Halvorsen, og miljøsjef...

NS-ISO 21930: Standard Norge påpeker fordeler

NS-ISO 21930 Bærekraftige bygninger og anlegg: Standard Norge påpeker at 40 prosent av energibruken og klimagassutslippene i verden er knyttet til byggenæringen. Derfor haster...

Bærekraft: LOS Energy ønsker å møte kundens behov i den grønne...

Bærekraft: Det er trendy å satse på bærekraft, skal vi tro tidligere bærekraftsjef i Nordic Choice Hotels, Gustav Stenbeck. Men, de færreste lykkes. De svenske gigantene IKEA og Martin & Servera er blant dem som satser stort, og blir stadig mer selvforsynte med energi. Den grønne satsingen snur opp ned på kraftproduksjonen.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com