Tagger Belysning

Tag: Belysning

Ingen rehab uten oppgradering av belysningsanlegg

Bygninger står for 40 prosent av energiforbruket og 36 prosent av klimagassutslippene i EU. For å oppnå EUs nye klimamål om 55 prosent utslippsreduksjon innen 2030 og netto nullutslipp innen 2050 må omfattende energirehabilitering av bygg prioriteres i større grad. Bedre belysning kan redusere det globale miljøavtrykket, og hjelpe oss med å nå norske og internasjonale klimamål.

Nå går Lyskultur online med sine kurs denne våren

Nå går Lyskultur online med sine kurs. Denne våren gjennomføres klasseromskurs der deltakerne sitter, om det er på hjemmekontor, ved kontorpulten på jobben eller et annet sted.

API skaper merverdi for smarte bygninger

Du har kanskje sett eller hørt forkortelsen API, som står for Application Programming Interface eller applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt på norsk. Men hva er egentlig API, og hvilken nytte kan det gjøre i dine eiendommer?

 – Slik kutter vi vedlikeholds-utgifter til et minimum

Overgangen fra gamle gassutladningspærer til Arena Sport LED-armaturer i Bjørnholthallen Oslo, vil årlige vedlikeholdsutgifter reduseres til et minimum. – Med lang levetid, riktig blendings- og lysforhold, er vi sikret riktig lys på alt fra håndballkamper til konserter, sier driftsleder Agnar Andersen i idrettshallen.

International Day of Light – Hvorfor er lys viktig?

UNESCOs International Day of Light 16. mai er et globalt initiativ som skal gi et årlig fokus på og øke forståelsen for viktigheten av lys og rollen det spiller i forskning, helse, kunst og kultur, utdanning og samfunnet forøvrig. Dagen vil bidra til at ulike deler av samfunnet kan delta i aktiviteter som fremmer dette. Hvorfor er lys viktig for helsen? Hva gjør det for oss mennesker?

Hvordan kan lysbransjen engasjere seg i miljø og bærekraft?

Norge har mål om å redusere klimautslippene med 30 % innen 2020 sammenliknet med 1990-nivå. I tillegg har Norge flere mål for sin klimapolitikk. De målene som er satt for 2030 og 2050 er lovfestet gjennom en ny klimalov. Loven skal fremme gjennomføring av Norges klimamål som ledd i omstilling til et lavutslippssamfunn i Norge i 2050 og fremme åpenhet og offentlig debatt om status, retning og framdrift i dette arbeidet.

Entra hever kompetansen og satser på styring og belysning

Entra har en portefølje på hele 94 eiendommer med et totalt areal på 1,3 millioner kvadratmeter, og er en av Norges største eiendomsutviklere. - Entra er i gang med å heve kompetansen på belysning internt, sier prosjektsjef Siri Steinbakk i Entra ASA.

Enecon bytter til LED-belysning i Oslo S P-hus

Enecon AS har spesialisert seg på å bytte til LED belysning i parkeringsanlegg. Siste oppdrag er å ha erstattet alle de gamle T8-armaturene i Oslo S P-hus med nye LED armaturer. Det er OnePark som er oppdragsgiver og Enecon vant oppdraget i konkurranse med flere andre store elektroinstallatører. Lampene er nå installert og kunden sparer store beløp både på strøm og vedlikehold. Samtidig som det er blitt mer lys.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com