Tagger BIM

Tag: BIM

Digital kommunikasjon i bygninger

Smarte bygg krever digital kommunikasjon både for styring av systemer og prosesser, men også for innsamling av data. Gjennom bruk av sensorer og IoT kan store mengder data samles inn. Building Information Modeling, eller BIM som det gjerne kalles, gjør at man kan samle inn data gjennom hele byggets levetid. Disse dataene kan senere inngå i en digital tvilling og brukes for å optimalisere systemet.

– Gøy å se hvordan BIM-studentene løser parametrisk design, automatisering og...

Automatisering og skripting med åpne formater som IFC og BCF var et gjennomgående tema for årets BIM-studenter under BIM Show Off ved Fagskolen Oslo den 14. juni. Næringslivets representanter var til stede, og Marlen Aarem fra LK Systems vurderte det slik: - Veldig gode presentasjoner på et høyt nivå.

– Fagskolen og Karrieredagen er viktig for vår rekruttering

- Kompetansen man sitter igjen med etter både BIM og Bygg, er høyt ettertraktet, sier student Eivind Lunde Steinfinsbø ved Fagskolen Oslo. Karrieredagen ved skolen ga Eivind mange bedriftskontakter og tydelige muligheter for jobb etter studiene. Rolf Christian Kværnæs, regiondirektør i Skanska forteller at Fagskolen på Kuben er viktig for rekruttering til selskapet.

Geberit med BIM Plug-in i én integrert løsning

Den nye versjonen av Geberit BIM plug-in kombinerer alle Geberit BIM-verktøy i én integrert løsning. I tillegg til et redesignet brukergrensesnitt, tilbyr Geberit også mange nye og nyttige funksjoner som forenkler planleggingsprosessen betydelig.

Statsbygg vil ha passivhus, og tegninger og planer kontinuerlig tilgjengelig i...

Det nye tinghuset i Drammen skal etter planen bygges som passivhus. Det legges også opp til papirfri byggeplass, der oppdaterte tegninger og fremdriftsplaner kontinuerlig lastes opp og gjøres tilgjengelig i bygningsinformasjonsmodeller (BIM). Det legges også opp til fossilfri byggeplass.

Gir større fleksibilitet, sikkerhet og produktivitet på byggeplassen

Målet med prosjektet BIMprove er å lage en digital tvilling til byggeplassen. På denne måten kan forholdene på byggeplassen enkelt overvåkes, ressurser kan planlegges og arbeidsplanlegging forbedres.

To internasjonale standarder for BIM – nå på norsk

To internasjonale standarder om organisering og digitalisering av informasjon i byggverk er nå tilgjengelige på norsk. Standardene skal fremme BIM på tvers av prosjekter og landegrenser, til beste for næringen som helhet.

BIM er inne i et paradigmeskifte

I ti år har BIM vært et moteord i byggebransjen. Akkurat som så mange andre ”buzzwords” er det nå så utvannet at det kan bety alt. Eller ingenting. Selve forkortelsen, BIM, står for ulike ting avhengig av hvem du spør. Men hva er så BIM i praksis?

Igjen skal studenter samles for å lære mer om BIM

Sammen med NTNU, OsloMet, BIMFag og med hovedinnleder fra Københavns Erhvervsakademi (KEA) ønsker Fagskolen Oslo Akershus velkommen til et studentseminar med fokus på Bygnings Informasjon Modellering (BIM) og bærekraft.

I førersetet på parametrisk design

LINK arkitektur rekrutterer fageksperter innen parametrisk design i Danmark, Norge og Sverige for å ligge i front på den digitale utviklingen. Parametrisk design gir rom for helt nye muligheter innen designoptimalisering.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com