Tagger Bravida

Tag: Bravida

Sterk vekst, solid ordrereserve og nye satsningsområder

Bravidas totale nettoomsetning økte med 28 prosent, hvorav 16 prosent var organisk i fjerde kvartal av 2022. Fortjenesten per aksje økte med 10 prosent til tross for store investeringer i virksomheten. Styret foreslår at utbyttet heves med 8 prosent til 3,25 SEK per aksje. Med stor serviceandel og ordrereserve er Bravida godt rustet for 2023.

Bravida skal levere ventilasjon og automasjon til ny batterifabrikk i Arendal

Bravida Norge AS signerte 30.september kontrakt med Veidekke på leveranse av rør, ventilasjon og automasjon på bygging av Morrows batterifabrikk, Batterifabrikk 1 i Arendal. Avtalens verdi er i overkant av 60 millioner kroner inkludert mva.

Bravida flytter hovedkontoret til Løren

– På Parallell som sto ferdig i 2020 får vi gode og arealeffektive lokaler med flotte lysforhold, skreddersydd etter våre behov. Men like viktig er det at bygget også innfrir strenge klimakrav og drives etter en helhetlig tenking rundt bærekraft, inkludert helse og velvære.

Bravidas satsning innen spesialområdet byggautomasjon forsterkes

Bravida har inngått avtale om kjøp av 100 % av aksjene i Bautec AS. Oppkjøpet vil styrke Bravidas tilbud innen byggautomasjon som spesialfagområde, og er et ledd i en strategisk satsning innen byggautomasjon. Kjøpet blir gjennomført 1. juni i år.

Building Automation forsterkes som forretningsområde i Bravida Norge

I hele Bravida-konsernet er det nå sterkt fokus på å videreutvikle Building Automation som forretningsområde. Hensikten er å forsterke og videreutvikle dagens leveransetilbud innenfor byggautomasjon, energioptimalisering og digitalisering av leveransene.

Jørn Håkon Larsen blir avdelingssjef for Fredrikstad Fire & Security

Jørn Håkon Larsen fra Fredrikstad blir ny avdelingssjef for Bravidas nye avdeling Fredrikstad Fire & Security (BFS). Han skal i sin nye stilling lede 70 medarbeidere og får ansvaret for en avdeling med målsetning om sterk vekst i de kommende årene.

Nå er dette Bravidas nordligste avdeling i Norden

Bravida tar større sats i Nord-Norge. Styrker posisjonen på elektro med den nordligste lokasjonen i Bravida-konsernet hittil, gjennom oppkjøp av AB Elektro AS i...

Bravida signerer ny stor kontrakt ved nye SUS

Bravida Norge AS har signert kontrakten for del to av elektrisk anlegg i bygg 11 på nye Stavanger universitetssykehus. Avtalens verdi er nær 67,5 millioner kroner inkludert mva. Med dette har Bravida vunnet sin sjette kontrakt ved nye SUS med en samlet verdi på over 650 millioner kroner inkludert mva.

Bravida har signert klimakontrakt med Oslo kommune

Klimakontrakt med Oslo kommune er signert – nå er Bravida Norges-region Oslo Service medlem av nettverket Næring for klima.

Bravida-konsernet med klar strategi om vekst innen byggautomasjon

Bravida-konsernet lanserte i midten av september «Building Automation» som eget forretningsområde i hele konsernet. I lengre tid har det vært jobbet aktivt på tvers av landegrensene for å sikre et forretningskonsept som kan benyttes i hele Bravida, også i Norge.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com