Tagger Digitalisering – IT

Tag: Digitalisering – IT

– Vi så behovet for å samle tjenester og digitalisere brukergrensesnittene

Byggenæringen blir stadig mer digitalisert, og antallet tjenester for drift av moderne næringsbygg er økende. Utviklingen gir mange muligheter, men tjenestene kan også være krevende å administrere og kompliserte å bruke. Dette var bakgrunnen for etableringen av Life@Work.

Samarbeidsmodeller må ha målsetning å være bærekraftig

- Det må skapes nye samarbeids- og forretningsmodeller, og disse må ha som målsetning at de skal være bærekraftige. Veikart for smart omstilling leves ut hver eneste dag Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK), fremtidslaboratoriet i Ålesund på, sa Anne- Lise Sagen Major, ansvarlig for innovasjon i Ålesund kommune, under ITB Brukerforum i Ålesund nylig.

Norconsult forsterker satsingen på digitalisering

Mange virksomheter i vår bransje har en enkeltperson, gjerne en Chief Digital Officer (CDO), som har ansvar for digitalisering. Men når en person skal ta ansvar for store endringer, er erfaringene at vedkommende i stor grad får en mer koordinerende enn involverende rolle.

– Gapet mellom BIM-verden og elektrobransjen skal lukkes

- Nå skal gapet mellom digitalisering i elektrobransjen og BIM-verden lukkes. Elektrobransjen er kommet et godt stykke på vei med å digitalisere sine forretningsprosesser. Byggebransjen er flinke til å digitalisere bygg gjennom bruk av BIM. Men dette fungerer ikke sammen, sier adm. direktør Frank Jaegtnes i Elektroforeningen (EFO).

– Vi prioriterer funksjonalitet foran teknologi

Eiendomsbransjen har de siste årene surfet på en digitaliseringsbølge på samme måte som mange andre områder i samfunnet. BIM, IoT, droner, VR og AR er teknologi, også kalt «proptech», som får stadig større innflytelse på hvordan bygg oppføres og driftes. Avantor har lenge vært i forkanten av den teknologiske utviklingen og mener bransjen må tenke annerledes for å høste fruktene av ny teknologi.

Arrangerer konferanse om problemstillinger og løsninger rundt dørmiljøet

ITBaktuelt kjører i januar konferanser i Bergen og Oslo om problemer rundt dørmiljø. Dette skjer i nært samarbeid med mange bransjeaktører. Prosjektering og levering av velfungerende dørmiljøer er et omfattende tema, og behovet for en egen konferanse om problemstillinger og løsninger er høyst aktuelt.

Om utvikling, innovasjon og effektiv drift i yrkesbygg

Oppgavene er mange og mangfoldige, prosjektene også. Det bygges og rehabiliteres yrkes- og formålsbygg i stor stil i hele landet. Forventningene til bruk av ny teknologi både i planlegning, gjennomføring og senere drift er store. Bygningenes brukere ønsker tekniske løsninger med mer funksjonalitet og økt nytteverdi. - Kravene til bærekraftige bygninger og bygningsdrift vokser, sier Asle Kosbergløkk i HRP AS.

Oppstartselskap med rask vekst vurderer 15 nye medarbeidere

Bldng.ai as, som ble etablert i april i år, oppnådde en omsetning på 10 millioner kroner de seks første månedene. – Som et oppstartselskap og en heleid datter av Telenor Group, er vi godt fornøyd med utviklingen, sier CEO Steffan Thorvaldsen og CPO Magne Gabrielsen.

Mobilgigant roper varsku om digitaliseringen

Mobilbransjen er sterkt involvert i kampen for å trappe opp innsatsen og nå netto nullutslipp i 2050. Hvorfor? På grunn av det store behovet for digitalisering.

Automatiseringsstrategi som gjelder nå og for fremtiden

- Hva er målet med teknologi i bygg? Vi må ikke gjøre dette for komplisert, men målet er effektiv drift og å sette igjen så lavt miljøavtrykk som mulig. Samtidig skal vi ha brukeropplevelser blant leietakere og brukere i fokus. En viktig del av oppgaven er derfor å gjøre deres hverdag mer effektiv og behagelig. Kort og godt; ha en strategi for å utnytte teknologi som fordel for eier og bruker. Dette sier Nariman Fakhraee, Vice President Digital Energy i Schneider Electric.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com