Tagger Dørmiljøer

Tag: Dørmiljøer

Skriver masteroppgave om branndører og dørmiljø

Sivilingeniørutdanningen i bygg- og miljøteknikk ved NTNU er et 5-årig masterprogram. Etter de to første felles årene velger studentene mellom fem ulike studieretninger. Sigrid Fagerheim og Ingrid Wøllo går nå siste året på bygg- og miljøteknikk med spesialisering i brannteknikk. I masteroppgaven ser de nærmere på utfordringer forbundet med branndører.

– Vi må utarbeide funksjons-beskrivelser tilknyttet hver av dørmiljøkategoriene i et...

Dørmiljøer i yrkes- og formålsbygninger fører ofte til besvær, ofte grunnet mangler i prosjekteringen, gjennomføringen og testingen ved ferdigstillelse. - Mye må på plass og svært mange aktører må samarbeide bedre for at dørmiljøet fullt ut skal fungere. Et «lite synlig» dørmiljø som fungerer som forutsatt er hva vi ønsker, og dette lar seg absolutt oppnå, mener prosjektleder Paal Stähli i HRP AS.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com