Tagger El-installasjonsbransjen

Tag: El-installasjonsbransjen

Automasjon gjør nye Nortura-fabrikken mer driftseffektiv

Nortura og Schneider Electric forlenger samarbeidet og inngår ny avtale for oppgradering av byggautomasjonsanlegget på Nortura sin fabrikk på Sem utenfor Tønsberg.

Erstatter en av verdens farligste drivhusgasser med luft

Den er 23 000 ganger mer ødeleggende for kloden enn CO2, allikevel finner man industrigassen SF6 (Svovelheksafluorid) i elektriske anlegg over hele verden. I boligfelt rundt om i Norge bygges det fremdeles nettstasjoner som benytter seg av det som regnes som verdens mest klimafarlige gass.

Utdanning syr sammen helhet i elektrofagene og tekniske anlegg

-  Elektrobransjen er i stor teknologisk utvikling. For å få til det grønne skiftet og delta i utfordringene med klima er vi avhengig av teknologi. Det er det vi vil levere med denne nye helhetlige utdanningen, sier Are Solli, forbundssekretær i EL og IT Forbundet. Utdanningen han viser til er Grønne smarte bygg som Fagskolen Vestfold og Telemark nå tilbyr kan gi 15 studiepoeng, og er utviklet i samarbeid med elektrobransjen.

Grønne smarte bygg – ny utdanning innen elektro

Fagskolen Vestfold og Telemark har i samarbeid med elektrobransjen utviklet en ny del- utdanning på 3 x 5 studiepoeng innen grønne smarte bygg. Utdanningen omhandler aktuelle temaer innen nye energikilder og - bærere som sol, vind, biogass, hydrogen og batteribanker, styring av bygg og hvordan fremtidens bygg skal bli energieffektive og grønne ved hjelp av digitalisering.

Statsbygg har samlet over 6000 kvm solceller på tre tak i...

Høgskolen i Østfold, Halden fengsel og kontrollstasjonen ved Svinesund har nå samlet fått over 6000 kvadratmeter solceller på taket. Til sammen produserer solcellepanelene strøm tilsvarende forbruket til 70 eneboliger.

– Bærekraft, robusthet, sikkerhet og pålitelighet av elektroinstallasjonen

Schneider Electric lanserer i høst neste generasjon lavspenningstavler. PrismaSeT tavlene er en videreutvikling av Prisma Plus systemet. Hovedfokus er økt robusthet, montasjeeffektivitet og bærekraft.

Hvordan kan belysning bidra til å nå FNs bærekraftsmål?

Belysning kan brukes som et viktig verktøy for å oppnå hele 11 av FNs 17 bærekraftsmål for 2030. Lyskultur har definert 10 grunner til hvorfor god belysning bør prioriteres av beslutningstakere på nasjonalt og internasjonalt plan. Disse grunnene henger tett sammen med FNs mål og reflekterer vår felles visjon om et mer bærekraftig samfunn.

God planlegging og pålitelige partnere nøkkelen for å lykkes

Campus Ås åpner i høst sine dører etter åtte år siden byggestart og tar imot studenter i helt ferdig tilstand. Campusen, det største skolebygg-komplekset i Norge noensinne, stilte uvanlige utfordringer for de involverte aktørene i elektrobransjen. Nøkkelen for å lykkes? Nitidig planlegging og en gjennomtenkt strategi for optimalt samspill av mennesker fra ulike bedrifter, land og kulturer.

Det meste tyder på at utviklingen akselererer

Etterspørselen etter solcellepaneler fortsetter å øke i Norge, og det meste tyder på at utviklingen kommer til å akselerere fremover. Dette skjer i takt med at nye og mer estetiske løsninger blir introdusert. En ny moderne, estetisk løsning er Lindab SolarRoof – et bygningsintegrert solcelletak som blir en del av huset, både designmessig og materialmessig

Grønne bygg roper etter tusenvis av fagarbeidere innen automasjon

Mangel på fagarbeidere skaper trøbbel for dem som vil ha nye, grønne bygg. Nå slår storkonsernet Schneider Electric alarm. – Politikerne lytter, men gjør ikke nok. De må få opp farta. Vi får nyutdannede som må etterutdannes med en gang, sier administrerende direktør Karoline Nystrøm.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com