Tagger Energiledelse

Tag: Energiledelse

Økt energieffektivitet og brukerkomfort på veien mot nullutslippsbygg

Operation 2022-løsninger, som tar i bruk fornybare energikilder og gjør det enklere å koble systemer og data - både i og utenfor bygg. Med disse løsningene er det mulig å spare opptil 40 prosent i energiforbruk, samtidig som man forbedrer komforten og produktiviteten til brukerne av bygget.

– Her har solenergi klare fortrinn

– Solenergi må få en viktigere plass i energikommisjonens arbeid fremover. Vi kan installere solceller raskt til lave priser for næringsbygg, privatboliger og borettslag uten lange og tunge beslutningsprosesser. Norge trenger fornybar energi og her har solenergi et klart fortrinn, sier adm. direktør Thor Christian Tuv i solenergi FUSen AS.

Stort potensial for energisparing i bygningsmassen

Ny SINTEF-studie ser på potensialet for energisparing i bygningsmassen mot 2050. Fortsettelse av dagens trender for bygging og rehabilitering fører til økning i samlet energibruk. Potensialet for sparing er 23 TWh.

Energieffektivisering er botemidlet mot høye strømregninger

Norge må belage seg på at strømprisene blir ustabile i årene som kommer. Energieffektivisering er en av de mest lavthengende fruktene som kan bidra til lavere strømregninger. Dette ble tydeliggjort under et webinar arrangert av IEE - Interessegruppen for energieffektivisering, Efo - Elektroforeningen og Nelfo nylig.

Nettpartner og Ramirent med samarbeid om grønnere byggeplass

For at det grønne skiftet skal kunne realiseres, og byggherre så vel som byggentreprenører skal kunne opprette en utslippsfri byggeplass, må vi i stor grad elektrifisere byggeplassen. Med et økende effektbehov trenger vi bærekraftige samarbeid mellom nøkkelleverandører – i tillegg til nye og innovative løsninger – for å sikre fremdrift og stabilitet i grønne byggeprosjekt.

Frykter konkurser på grunn av strømprisene

Norge er verdensmester i energisløsing. Vi bruker dobbelt så mye energi som våre svenske naboer. Dette får Karoline Nystrøm i Schneider Electric til å spørre om strømprisene er det største problemet.

Automasjon gjør nye Nortura-fabrikken mer driftseffektiv

Nortura og Schneider Electric forlenger samarbeidet og inngår ny avtale for oppgradering av byggautomasjonsanlegget på Nortura sin fabrikk på Sem utenfor Tønsberg.

Hvordan kan belysning bidra til å nå FNs bærekraftsmål?

Belysning kan brukes som et viktig verktøy for å oppnå hele 11 av FNs 17 bærekraftsmål for 2030. Lyskultur har definert 10 grunner til hvorfor god belysning bør prioriteres av beslutningstakere på nasjonalt og internasjonalt plan. Disse grunnene henger tett sammen med FNs mål og reflekterer vår felles visjon om et mer bærekraftig samfunn.

Kan varmtvann, elbillading og romvarme utnyttes fleksibelt?

Bygg står for over 50 prosent av årlig strømbruk og omtrent to tredjedeler av effekttoppene i strømnettet. Behovet for å gjøre bygg mer energifleksible var bakgrunnen for Karen Byskov Lindberg sitt foredrag på Norsk Varmepumpeforening frokostseminar 27. mai. I foredraget presenterte Lindberg FlexBuild-prosjektet, som nå er ferdig med det andre av totalt fire år.

Zero Emission Building-laboratoriet i Trondheim utpekt som månedens bygg

Å bygge med lave klimagassutslipp er et viktig kvalitetsprinsipp for gode bygg og områder. I Zero Emission Building-laboratoriet i Trondheim blir nye og innovative...
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com