Tagger Fjernvarme

Tag: Fjernvarme

Bruker overskuddsvarme til kjøling av plusshus i Mo i Rana

Mo i Rana har et godt utbygd fjernvarmenett, men har allikevel mye overskuddsvarme fra lokal industri som tidligere gikk til spille, spesielt i sommerhalvåret. I 2017 inngikk Eiendomsselskapet Ranheim og Mo Fjernvarme en samarbeidsavtale om bruk av flere innovative fjernvarmeløsninger for varme, ventilasjon og kjøling i et nytt bygg.

Norges første kontorbygg med såkalt sorptiv kjøling

Når Olav Thon Gruppen bygger nytt, satser de på teknologi som er velkjent fra utlandet, men i liten grad utprøvd i Norge. Sannsynligvis blir...

Innovativ miljøvennlig teknologi som er ny i det norske markedet

Mo Fjernvarme AS og Haaland Eiendom AS har inngått en samarbeidsavtale om bruk av miljøvennlig kjøleløsning på nytt bygg i Vika i Mo i Rana. Avtalen gir Haaland Eiendom muligheten til å ta i bruk innovativ miljøvennlig teknologi som er ny i det norske markedet og sikrer Mo Fjernvarme avsetning på overskuddsenergi i sommerhalvåret.

– Ingen mangel på fornybar energi. Utfordringen er tilgang når vi...

Klimaminister Vidar Helgesen vil gjerne ha vannbårne oppvarmingsløsninger for å avlaste kraftnettet i den storstilte elektrifiseringen Norge står foran. Det kan gi milliardbesparelser. Men...

– Meningsløst å bygge avanserte miljøbygg når byggeplassen gir store utslipp

– Det er litt meningsløst å bygge avanserte miljøbygg dersom selve byggeplassen gir store utslipp. Derfor må det være et mål at byggeplasser må være mest mulig fossilfrie i fremtiden, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen da han fikk overrakt en fersk rapport om byggeplassutslipp, på Arendalsuka tirsdag.

Oljeforbud: Hvorfor vente med byggeplassene?

Klimaminister Vidar Helgesen lar en unik sjanse gå fra seg ved å utelate landets byggeplasser fra forbudet mot bruk av fossil olje til oppvarming, mener Norsk Fjernvarme.

Fjernvarme og fjernkjøling i god vekst

Aldri før har fjernvarmebransjen levert mer grønn fjernvarme enn nå, viser ny SSB-statistikk. Også produksjonen av fjernkjøling øker.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com