Tagger Klima

Tag: Klima

Energieffektivisering er botemidlet mot høye strømregninger

Norge må belage seg på at strømprisene blir ustabile i årene som kommer. Energieffektivisering er en av de mest lavthengende fruktene som kan bidra til lavere strømregninger. Dette ble tydeliggjort under et webinar arrangert av IEE - Interessegruppen for energieffektivisering, Efo - Elektroforeningen og Nelfo nylig.

Bravida har signert klimakontrakt med Oslo kommune

Klimakontrakt med Oslo kommune er signert – nå er Bravida Norges-region Oslo Service medlem av nettverket Næring for klima.

Erstatter en av verdens farligste drivhusgasser med luft

Den er 23 000 ganger mer ødeleggende for kloden enn CO2, allikevel finner man industrigassen SF6 (Svovelheksafluorid) i elektriske anlegg over hele verden. I boligfelt rundt om i Norge bygges det fremdeles nettstasjoner som benytter seg av det som regnes som verdens mest klimafarlige gass.

Innspill til ny regjeringsplattform fra Grønn Byggallianse

Bygg- og eiendomssektoren kan bidra med store klimakutt. Vi oppfordrer den nye regjeringen til å implementere ambisiøse klimatiltak for bygg og anlegg inn i regjeringsplattformen.

– Positiv klimaeffekt ti ganger større enn våre egne utslipp

– Vårt klimamål er innen 2030 å ha en positiv klimaeffekt ti ganger større enn våre egne utslipp. Slik beskriver Caverion Norges adm. direktør Knut Gaaserud selskapets klimaambisjoner i årets bærekraftsrapport.

Norge kan ta førersetet med grønn omstilling i byggenæringen

– Med forutsigbare og ambisiøse klimakrav, insentiver til aktører som går foran og premiering av grønne løsninger i offentlige anbud og kontrakter, kan Norge ta førersetet i den grønne omstillingen i bygg- og anleggsnæringen, sier Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse.

Solkraftutbygging mot 2040 blir på industritak og næringsbygg

Ifølge NVE kan norsk solkraftutbygging frem til 2040 øke til 7 TWh. Dette vil, ifølge en fersk rapport, sysselsette over 20 000 arbeidsplasser og gi en verdiskaping på 20 milliarder kroner. – De skjønnsmessige vurderingene til NVE er for konservative og vi mener vekstpotensialet er vesentlig høyere, sier daglig leder Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen.

Zero Emission Building-laboratoriet i Trondheim utpekt som månedens bygg

Å bygge med lave klimagassutslipp er et viktig kvalitetsprinsipp for gode bygg og områder. I Zero Emission Building-laboratoriet i Trondheim blir nye og innovative...

Enovas støtte til energi, klimatiltak og bygg

Enova har i det siste fått kritikk for støtten til energi- og klimatiltak i bygg og boliger. Vi ønsker alle synspunkter og kritikk av våre støtteordninger velkommen. Det er en forutsetning for å kunne utvikle treffsikre støtteordninger i tråd med våre mål og vårt mandat. Og akkurat når det gjelder mandatet synes det å være behov for noen oppklaringer før vi svarer på kritikken som har framkommet, skriver markedsdirektør Øyvind Leistad, Enova.

Systematisk kutt av klimagassutslipp gir resultater

Skanska skal lede an i det grønne skiftet og være klimanøytrale innen 2045. Selskapets klimaveikart viser hvordan de skal jobbe og hva de skal...
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com