Tagger Klima

Tag: Klima

Zero Emission Building-laboratoriet i Trondheim utpekt som månedens bygg

Å bygge med lave klimagassutslipp er et viktig kvalitetsprinsipp for gode bygg og områder. I Zero Emission Building-laboratoriet i Trondheim blir nye og innovative...

Enovas støtte til energi, klimatiltak og bygg

Enova har i det siste fått kritikk for støtten til energi- og klimatiltak i bygg og boliger. Vi ønsker alle synspunkter og kritikk av våre støtteordninger velkommen. Det er en forutsetning for å kunne utvikle treffsikre støtteordninger i tråd med våre mål og vårt mandat. Og akkurat når det gjelder mandatet synes det å være behov for noen oppklaringer før vi svarer på kritikken som har framkommet, skriver markedsdirektør Øyvind Leistad, Enova.

Systematisk kutt av klimagassutslipp gir resultater

Skanska skal lede an i det grønne skiftet og være klimanøytrale innen 2045. Selskapets klimaveikart viser hvordan de skal jobbe og hva de skal...

Skal vi lykkes med klimamålene, må vi handle – og handle...

Bærekraft er blitt byggebransjens buzzword de siste årene. Men skal vi lykkes med å nå klimamålene våre, må vi gå fra ord til å handle – og vi må handle riktig.

GK blir en del av Skift – næringslivets klimaledere

GK har signert avtale om å bli en del av Skift – et nærlingslivsdrevet klimainitiativ som har som mål å være en pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030.

Her skal framtidas løsninger for bærekraftige bygg og tekniske løsninger testes...

I ZEB-laboratoriet i Trondheim skal framtidas løsninger for bærekraftige bygg og tekniske løsninger testes ut samtidig som forskere jobber der.

Statsbygg vil ha passivhus, og tegninger og planer kontinuerlig tilgjengelig i...

Det nye tinghuset i Drammen skal etter planen bygges som passivhus. Det legges også opp til papirfri byggeplass, der oppdaterte tegninger og fremdriftsplaner kontinuerlig lastes opp og gjøres tilgjengelig i bygningsinformasjonsmodeller (BIM). Det legges også opp til fossilfri byggeplass.

Hvordan kan bygg, industri og infrastruktur oppfylle EUs ambisiøse klimaforskrifter?

Hvordan kan bygg, industri og infrastruktur oppfylle EUs ambisiøse klimaforskrifter? Hvordan kan digitalisering og teknologi i bygg bidra til å oppnå bærekraftsmål? Er bygget mitt trygt, attraktivt og brukervennlig?  

Tilbudene til byggsektoren med tradisjonell energieffektivisering som mål avvikles

En egen satsing på utslippsfrie bygge- og anleggsplasser skal bidra til å kutte klimagassutslipp i byggebransjen. Samtidig varsler Enova at tilbudene til byggsektoren som har hatt tradisjonell energieffektivisering som mål avvikles.

Statsbygg leder arbeidsgruppe som skal finne forretningsmuligheter i det grønne skiftet

Hvordan kan det grønne skiftet både skje raskere og gi gode forretningsmuligheter? Det skal en Statsbygg-ledet arbeidsgruppe i klimainitiativet Skift nå finne ut av.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com