Tagger Norsk standard NS3420

Tag: Norsk standard NS3420

– Tilbudsgrunnlag og forventinger er starten på det gode prosjektet

Standard Online arrangerer nyttige opplæringstiltak i form av dagskurs i flere norske standarder. Mange av disse er prosess-standarder som gir klare føringer på hvordan gjennomføre vellykkede utbygningsprosjekter. - Metodene som beskrives er basert på beste praksis i bransjen og ført i penn av personer med bred erfaring om hva som virker og hva som oftest feiler, sier Mette Cecilie Almark.

Tenk om det ikke fantes standarder for bankkort

Tenk om det ikke fantes standarder for kredittkort! Ja, så enkelt kan det sies. Og denne sammenligningen ble uttalt av foredragsholderne Einar Morten Lassesen, Marianne Theodorsen Werner og Javad Sunde Fahadi da Standard Norge nylig kjørte gratis introkurs om standardisering.

Samspillet av tekniske fag blir mer komplett – kompetansetiltak og nye...

De tekniske installasjonene i yrkes- og formålsbygg og samspillet mellom disse krever høy faglig kompetanse, presisjon i utarbeidelse av tilbudsgrunnlag, stor lojalitet til detaljerte fremdriftsplaner og nøyaktighet ved uttesting og idriftsetting. Gode verktøy for dette er tilgjengelig.  

Lær mer om Drift av tekniske bygnings-installasjoner og Systemer for bygningsautomatisering...

Tirsdag neste uke går det to ITB-kurs hos Standard Online. Siste frist for påmelding er mandag hvis du vil øke kunnskapen rundt NS 6460...

– Vårens ITB Brukerforum avlyses på grunn av koronautbruddet

Grunnet usikkerheten rundt «gjennomåpningen» av Norge har ITB Brukerforum valgt å utsette planlagte samlinger i fem byer denne våren på grunn av koronautbruddet. Nå planlegges høstens programmer i stedet.

Dialog og kompetansedeling er avgjørende

Tekniske installasjoner i nærings- og formålsbygg er krevende å realisere. Ønskene er mange, kravene til gode brukeropplevelser, gunstig drift og til bærekraft øker på. Mangfoldet av ny teknologi, nye aktører og nye samspillmodeller må aktørene i byggebransjen daglig forholde seg til for å lykkes.

Standardisering på alle nivåer gir berikelse og nytteverdi

Myndighetenes bestilling av SUS2023, det nye universitetssykehuset i Stavanger lød «bygg rimeligere - sørg for mer sykehus for pengene». Hvordan oppnå dette var hovedtemaet...

Ny ventilasjonsstandard på høring

Forslag til ny standard for kravspesifikasjon for ventilasjonssystemer er nå lagt ut på høring. Nå inviteres bransjen til å lese og kommentere forslaget.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com