Tagger Norsk Standard NS6450

Tag: Norsk Standard NS6450

NS6450 – Over 500 deltatt på kurs idriftsetting og prøvedrift

Standarden NS 6450 idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner er en etterlengtet standard for å sikre av leveranser og idriftsetting blir riktig med en gang. Standarden ble publisert våren 2016 og frem til i dag er det kjørt en rekke kurs over hele landet spesielt rettet mot kommuner og store byggherrer. Over 500 har hittil deltatt, og kursvirksomheten fortsetter for fullt.

Her møtes ITBbrukerforum i Fredrikstad i desember

Prosjekt Værstetorvet 1 er et av flere temaer som kommer opp på ITBbrukerforum i Fredrikstad. Prosjektsjef Roy Jacobsen i Værste AS tar for seg noen av de tekniske løsningene og erfaringer med disse og litt om ønsker til forenklinger av tekniske anlegg basert på erfaringer, samt ITB-rollen i prosjektet.

ITB-koordinatorer fra WSP Norge kurses, med fokus på tekniske anlegg

Moderne bygg blir mer komplekse, og det er et stadig problem at det er feil og mangler i de tekniske anleggene etter overtakelse i byggeprosjekter. ITB-koordinatorer fra WSP Norge har akkurat avsluttet et todagers kurs for å systematisere den tekniske fremdriften i byggeprosjekter.

– Vi systemintegratorer og leverandører av bygningsautomatisering misliker Svarteper

Like greit å gjøre det «Riktig med en gang», var budskapet til Trond Bersvendsen, Johnson Controls Norway AS da han holdt et innlegg under Tour 2016. Han tilhører en yrkesgruppe som misliker å få Svarteper, og oppfordrer byggherrer til å utpeke en ITB-koordinator umiddelbart når et prosjekt skal planlegges.

Flytter stress fra idriftsettelse til prosjektstart

Peder Økseter begynte i BundeBygg for ca 1 ½ år siden. Oppgaven var å bistå med kompetanse på tekniske anlegg og få entreprenøren til å levere bygg med 0 feil. Ikke noe lett oppdrag i en svært tradisjonsrik bransje. Men, dette skulle han klare, mente han, ved å snu om på prosjektplanene. Litt enkelt sagt; flytte stresset fra idriftsettelsen til prosjektstart.

– Skal sikre at bygg er ferdig etter planen og riktig...

Tor I. Hoel, ÅF Advansia påpekte at standarden gir entydige definisjoner og sikrer lik forståelse av premisser for idriftsettelse før prøvedrift, og samtidig sikre lik oppfatning av hva prøvedriften omfatter, da han holdt et innlegg under presentasjonen av standarden i forrige uke.

Komité med nytt mandat ser på for mange feil i tekniske...

- Det er for mange feil i de tekniske installasjonene ved yrkesbygg. Fire verktøy skal nå gjøres bredere kjent og gi effekten «Riktig med en gang», forkynner komitéleder for bygningsautomasjon Arne Eggen i Integra.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com